Vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar in collectiviteiten

Momenteel zijn de vaccinatiecentra in Vlaanderen zich aan het klaarmaken voor de vaccinatie van kinderen vanaf 5 tot 11 jaar tegen het SARS-CoV-2-virus. De uitnodigingen tot vaccinatie in een vaccinatiecentrum of kindervaccinatiepunt worden volop verstuurd naar de domicilie van de kinderen.

Voor de vaccinatie van de kinderen zal Pfizer Pediatrisch toegediend worden, wat 2 dosissen vereist met een interval van 21 dagen.

Als uw kind wordt ondersteund in (schoolaanvullende of schoolvervangende) dagopvang of verblijf bij de zorgaanbieder, wordt er mogelijk een collectieve vaccinatie georganiseerd bij de zorgaanbieder of het vaccinatiecentrum.

Het vaccinatiecentrum en de zorgaanbieder maken daarover onderlinge afspraken. U kunt zich daarover bij de zorgaanbieder informeren. 

De mededeling aan gebruikers van VAPH-zorgaanbieders van 14 januari 2022 geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden. De organisatie en timing verschilt van zorgaanbieder tot zorgaanbieder. Dat hangt af van de onderlinge afspraken en de mogelijkheden van het vaccinatiecentrum en de zorgaanbieder. 

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten