Vaccinatiedraaiboek collectiviteiten aangepast

Het vaccinatiedraaiboek COVID-19 voor de collectiviteiten werd recent gewijzigd. Een aantal aanpassingen hebben onmiddellijk consequenties voor de vaccinatiestrategie in uw voorziening.

Lees dit dus zeer aandachtig na! Alle wijzigingen in de tekst worden in het draaiboek in het rood aangegeven.

Op vraag van de afdeling Eerste lijn en Gespecialiseerde Zorg van het agentschap Zorg en Gezondheid bezorgen we u onderstaande communicatie: 

Voor de toediening van de restdosissen wordt er van elke voorziening verwacht dat ze zich lokaal organiseert om die prioritair in te zetten voor de vaccinatie van de Eerste groep eerstelijnszorgprofessionals die ouder zijn dan 55 jaar in hun eerstelijnszones. Het is dus niet meer mogelijk om een reservelijst aan te leggen met externe vaste medewerkers, geregistreerde vrijwilligers of mantelzorgers verbonden aan de eigen voorziening.

Meer informatie over welke zorgprofessionals het gaat en wat u als voorziening zelf moet ondernemen, vindt u uitgeschreven terug in het draaiboek.

Daarnaast kregen we ondertussen ook een aantal vragen binnen over het groepsvoorschrift. Daar moet u als voorziening of verantwoordelijk arts niets meer voor ondernemen. Via de bevraging naar effectieve bestelling van vaccins hebt u toestemming gegeven voor het opmaken van het groepsvoorschrift. Die toestemming volstaat in de communicatie naar de betrokken overheden.

Ten slotte zijn er ook wijzigingen aangebracht aan het opmaken van een plan voor diverse scenario’s, waarbij zorggebruikers en/of medewerkers een vaccinatiemoment missen.

Het draaiboek wordt continu geactualiseerd op basis van de meest recente beleidsbeslissingen en nieuwe inzichten. Het is daarom belangrijk dat u steeds gebruik maakt van de meest recente versie op de website.

Gelieve dit bericht te bezorgen aan alle medewerkers binnen uw voorziening die ingeschakeld zijn binnen de vaccinatiestrategie.

Lees de communicatie van Zorg en Gezondheid

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen