Vaccinaties VAPH-sector gestart

Zo’n 68 bewoners en 68 personeelsleden van De Kerselaar in Overijse, een voorziening voor mensen met een handicap, beten op 18 februari de spits af. Zij waren de eersten die gevaccineerd werden in onze sector. Meerderjarigen met een handicap die dag en nacht bij een zorgaanbieder verblijven en zij die hen ondersteunen, worden de komende weken gevaccineerd.

bewoners De Kerselaar na vaccinatie

Midden maart zullen in de VAPH-sector - onder voorbehoud van een vlotte levering - ruim 41.000 mensen over heel Vlaanderen hun eerste vaccin ontvangen hebben, waarna de tweede ronde volgt. Tot dan blijft het erg belangrijk om de beschermingsmaatregelen te respecteren, zodat er vooruitzicht komt op meer bewegingsvrijheid. Want ondanks de zware inspanningen kent ook onze sector een zware tol: nog altijd zijn er wekelijks overlijdens te betreuren, nog altijd zijn er uitbraken. De start van de vaccinatie brengt alvast hoop.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: “Ik ben tevreden dat we vandaag kunnen starten met het vaccineren in deze voorzieningen. Ook de VAPH-sector heeft immers sterk te kampen gehad - en nog steeds - met uitbraken van het coronavirus. Door de vaccinaties van de bewoners en personeel zullen we op termijn kunnen evolueren naar een aangepaste bezoekregeling, zodat onze bewoners, hun familie en ons personeel eindelijk meer contact kunnen hebben.”

Karina De Beule, woordvoerder VAPH: “Het is een enorme uitdaging om dit alles georganiseerd te krijgen. Maar met de collega’s kan ik stellen dat we opgelucht zijn dat al deze mensen- die met vele beperkingen geconfronteerd worden -  nog in de eerste vaccinatiefase worden meegenomen. Voor wie dat nu helaas niet het geval is, zoals bijvoorbeeld mensen met een handicap die gebruik maken van een dagcentrum of die thuis verblijven en hun assistenten, kijken we samen met hen uit naar de opstart van de vaccinatiecentra. Dat zorgpersoneel en kwetsbaren daar eerst aan bod komen, biedt ook voor hen perspectief.”

 

vrouw krijgt vaccin

Wie wordt er nu gevaccineerd?

Het gaat om ruim 14.900 meerderjarigen met een handicap die dag en nacht verblijven bij hun voorziening of ouderinitiatief, net als degenen die sinds corona thuis verblijven, maar in gewone tijden in een voorziening verblijven. Daarnaast worden ook de 18-plussers (ongeveer 220) die verblijven in een 16-tal minderjarigenvoorzieningen, meegenomen.

Tegelijkertijd is het in deze fase de beurt aan zo’n 25.900 personeelsleden die dagdagelijks zorg bieden. Het gaat om personeel uit de meerderjarigenvoorzieningen en personeel uit de minderjarigenvoorzieningen. Het personeel uit de dagcentra, in zoverre zij ook contacten hebben met de mensen die dag en nacht verblijven in de meerderjarigenvoorzieningen, wordt ook meegenomen.

vaccinatie in De Kerselaar

Waar en wanneer wordt er gevaccineerd?

In totaal gaat het om 209 voorzieningen (met vaak meerdere locaties) en 10 ouderinitiatieven.

Deze week komen er daarvan 25 aan bod: 9 in West-Vlaanderen, 2 in Limburg, 6 in Oost-Vlaanderen, 4 in Antwerpen en 4 in Vlaams-Brabant.

Het VAPH bereidt nu samen met Zorg en Gezondheid en de andere collectieve sectoren alles voor zodat ook in de komende weken alle vaccins op het juiste moment op de juiste plaats terecht komen. De overzichten zullen op basis van beschikbaarheid gepubliceerd worden op laatjevaccineren.be.

Uiteraard gaat deze planning onder voorbehoud van vlotte leveringen van de vaccins. Wanneer er een uitbraak is in een voorziening, kan de vaccinatie niet doorgaan, maar wordt die later weer ingepland.

Voor de 5800 mensen die gebruikmaken van de dagcentra en de diensten zelfstandig wonen is nog niet bekend wanneer zij gevaccineerd zullen kunnen worden. De 1400 personeelsleden daar (die geen contact hebben met de voorzieningen waar mensen dag en nacht verblijven) worden meegenomen in de fase waarin alle zorgprofessionals gevaccineerd worden via de vaccinatiecentra. 

Foto’s: Belgaimage

Lees meer over vaccinatie - info voor personen met een handicap

Lees meer over vaccinatie - info voor professionelen

Lees alle nieuwsberichten