Van vijf naar zeven dagen en nachten ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder: uitzonderingsprocedure 7/7 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Met de overgang van het oude naar het nieuwe, persoonsvolgende systeem zijn heel wat ouders ongerust. Al jarenlang vangen ze hun ondertussen volwassen zoon of dochter in weekends en vakantieperiodes thuis op. Ze willen dat ook graag blijven doen zolang ze dat kunnen. Maar, ze willen zeker zijn van 7/7-opvang (zowel dag- als nachtopvang) in een voorziening wanneer dat op een bepaald moment toch nodig en wenselijk zou zijn.

Daarom wordt er vanaf 1 januari 2018 een nieuwe, automatischetoekenningsgroep geïnstalleerd voor personen die met onmiddellijke ingang onafgebroken en voltijds verblijf in een voorziening nodig hebben. De procedure om een hoger budget aan te vragen, wordt dan onmiddellijk opgestart én de cliënt wordt meteen 7 dagen en nachten op 7 opgevangen bij de betrokken zorgaanbieder.

Welke stappen moet u dan zetten?

  • U brengt uw zorgaanbieder op de hoogte van de gewijzigde situatie en uw onmiddellijke nood aan zeven dagen en nachten opvang. Samen met u overlopen zij de mogelijkheden.
  • U vraagt tegelijkertijd aan het VAPH een herziening van uw persoonsvolgend budget.

Terwijl u de procedure doorloopt, kunt u al meteen voltijds, 7 dagen en nachten op 7 dus, bij uw zorgaanbieder blijven. Uw zorgaanbieder organiseert de bijkomende ondersteuning met zijn eigen middelen tot het moment dat het verhoogd budget beschikbaar is. Het VAPH garandeert dat het verhoogd budget uiterlijk vanaf de zevende maand na de opstart van de procedure beschikbaar is. Uw zorgaanbieder zal ook uw individuele dienstverleningsovereenkomst aanpassen en kan een bijdrage vragen.

Het VAPH zal bewaken dat de automatischetoekenningsprocedure 7/7 voorbehouden blijft voor cliënten die er echt nood aan hebben.

De nieuwe automatischetoekenningsprocedure 7/7 houdt een bijzonder groot engagement in van de overheid én van de vergunde zorgaanbieders. De Vlaamse Regering trekt vier miljoen euro extra per jaar uit. De zorgaanbieders engageren zich om op eigen kosten ondersteuning te bieden gedurende zes maanden.

We benadrukken dan ook dat deze maatregel enkel bedoeld is voor wie met onmiddellijke ingang onafgebroken verblijf in een voorziening nodig heeft.

De Vlaamse Regering heeft de uitzonderingsprocedure 7/7 principieel goedgekeurd. De definitieve goedkeuring volgt na het advies van de Raad van State.

Lees meer over de uitzonderingsprocedure 7/7