VAPH stelde in 2017 opnieuw persoonsvolgende budgetten ter beschikking

Hebt u sinds kort een persoonsvolgend budget? En hebt u inmiddels de weg naar ondersteuning gevonden? In 2017 stelde het VAPH een persoonsvolgend budget aan in totaal 933 personen ter beschikking. De meerderheid van de nieuwe budgethouders sloot intussen een overeenkomst af.

De Vlaamse Regering wil tegen 2020 de ondersteuning en zorg voor personen met een handicap vraaggestuurd maken én meer zorggarantie realiseren voor de mensen met de grootste ondersteuningsnood. Daarom trok ze in 2017 het grootste budget ooit uit voor bijkomende middelen om minder- en meerderjarige personen met een handicap te ondersteunen: 117,5 miljoen euro. In september 2017 beschikten in totaal meer dan 23.900 meerderjarigen met een handicap over een persoonsvolgend budget. De grote meerderheid maakte de overgang automatisch in januari 2017. Daarnaast kregen 933 mensen met een handicap in 2017 een (verhoging van hun) persoonsvolgend budget.

5.400 meerderjarigen hebben sinds vorig jaar een basisondersteuningsbudget (BOB). 9.174 meerderjarigen maakten in de eerste helft van dit jaar al gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp.

Ondanks de stijging van de budgetten en het aantal mensen die een vorm van ondersteuning ontvangen, wachten vandaag nog ongeveer 14.200 personen op een persoonsvolgend budget. Daarvan kregen 750 de hoogste prioriteitengroep toegekend. Voor hen wil de Vlaamse Regering nog deze regeerperiode een oplossing vinden. Daarom komt er ook in 2018 en 2019 een uitbreiding van het beschikbare budget.

Zelfregie

Het doel van de persoonsvolgende financiering is om zoveel mogelijk personen met een handicap zelf te laten bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren. Maar hebben de nieuwe budgethouders ook de weg gevonden naar die ondersteuning?

Uit de cijfers blijkt dat de meeste cliënten er goed in slagen hun eigen zorg te organiseren. 90 procent van de budgethouders heeft inmiddels een of meerdere overeenkomsten met een zorgaanbieder geregistreerd. Wie dat nog niet gedaan heeft, zit meestal nog in de opstarttermijn en heeft dus nog even tijd. Wanneer de opstarttermijn halverwege is en er nog geen overeenkomst geregistreerd is, neemt het VAPH contact met hen op. Die cliënten krijgen dan concrete tips. Bovendien kan elke budgethouder terecht bij de bijstandsorganisaties die mensen begeleiden om hun budget te beheren en hun ondersteuning te organiseren.