Vaph.be is vernieuwd

Het afgelopen jaar heeft het VAPH zijn websites doorgelicht én herwerkt. Op basis van onderzoek hebben we de gebruikerservaring van de website vaph.be verbeterd.

Vanaf nu vindt u informatie over onze dienstverlening als volgt gegroepeerd op de website:

  • hulpmiddelen: informatie over hulpmiddelen en aanpassingen
  • persoonlijke budgetten: informatie over het persoonsvolgend budget (PVB) en het persoonlijke-assistentiebudget (PAB)
  • organisaties: informatie over organisaties die door het VAPH erkend, vergund, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd zijn
  • over het VAPH: informatie over de werking en historiek van het VAPH

Via Contacteer ons vindt u contactinformatie en kunt u een vraag stellen. U vindt er ook een overzicht van veelgestelde vragen.

De site biedt een vlotte toegang tot het e-loket mijnvaph.be en tot de Wegwijzer VAPH-ondersteuning, voor wie op zoek is naar beschikbare ondersteuning in zijn buurt.

Via de documentendatabank kunt u gericht naar documenten zoeken: formulieren, brochures, regelgeving, wetenschappelijk onderzoek ...

Werkt u in de zorgsector? Als organisatie die door het VAPH erkend, vergund, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd is, vindt u voortaan informatie, richtlijnen en handleidingen in de rubriek Professionelen op vaph.be. U kunt de informatie ook rechtstreeks bereiken via de URL www.vaph.be/professionelen.

We nodigen u uit om de nieuwe website te verkennen. Vanzelfsprekend is de lancering van de nieuwe site geen eindpunt. We blijven ook in de toekomst de vinger aan de pols houden en zullen de website blijven bijsturen om u een zo optimaal mogelijke gebruikerservaring te kunnen bieden.

Lees alle nieuwsberichten