Vaph.be is vernieuwd voor professionelen

Het afgelopen jaar heeft het VAPH zijn websites doorgelicht én herwerkt. Als organisatie die door het VAPH erkend, vergund, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd is, vindt u voortaan informatie, richtlijnen en handleidingen in de rubriek Professionelen op vaph.be. U kunt de informatie ook rechtstreeks bereiken via de URL www.vaph.be/professionelen.

1. Informatie voor personen met een handicap

Om de informatie over de dienstverlening van het VAPH nog vlotter toegankelijk te maken, hebben we de site aangepast. Vanaf nu vindt u informatie over onze dienstverlening als volgt gegroepeerd op de website:

 • hulpmiddelen: informatie over hulpmiddelen en aanpassingen
 • persoonlijke budgetten: informatie over het persoonsvolgend budget (PVB) en het persoonlijke-assistentiebudget (PAB)
 • organisaties: informatie over organisaties die door het VAPH erkend, vergund, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd zijn
 • over het VAPH: informatie over de werking en historiek van het VAPH

De vernieuwde website biedt een aantal voordelen, zoals:

 • De info over hulpmiddelen is sneller bereikbaar.
 • De info over persoonlijke budgetten (PAB en PVB) staat centraler op de site.
 • Een lexicon biedt een eerste toelichting bij specifieke termen, procedures, commissies …
 • Documenten zijn aangevuld met links naar verwante documenten en verwante pagina’s.
 • Overzichtspagina’s en uitklapmenu’s bevatten de belangrijkste topics en maken de bezoekers wegwijs.

2. Informatie voor professionelen

Voor de organisaties die door het VAPH erkend, vergund, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd zijn, verandert er een en ander. Zo vindt u voortaan alle informatie in de rubriek Professionelen op www.vaph.be. De nieuwe startpagina voor professionelen is www.vaph.be/professionelen.
De vroegere VAPH-sites zijn offline gehaald. De informatie van die sites is geïntegreerd in de vernieuwde vaph.be. Het gaat om de volgende websites:

 • de site voor voorzieningen
 • de site voor multidisciplinaire teams, DOP en gebruikersorganisaties
 • infowijzer.vaph.be

Door de integratie van de verschillende sites kunt u vlot door alle informatie navigeren, zowel de informatie over de VAPH-dienstverlening voor personen met een handicap, als de informatie gericht op professionelen.

Professionelen kunnen ook terecht op een eigen minisite. Op die minisites vindt u:

 • wegwijspagina’s met algemene info over erkenning, vergunning, subsidiëring …
 • een selectie van documenten op maat van de verschillende organisaties

De minisites zijn op dit moment uitgewerkt voor de volgende organisaties:

 • aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp
 • bijstandsorganisaties
 • diensten ondersteuningsplan
 • gemachtigde experts
 • groenezorginitiatieven
 • multidisciplinaire teams
 • multifunctionele centra
 • vergunde zorgaanbieders

Via de documentendatabank kunt u zoeken in alle documenten, zowel die voor personen met een handicap als die voor professionelen. Aan de hand van verschillende filters kunt u het gewenste document zoeken.

De infonota’s zijn eveneens terug te vinden in de documentendatabank, door het documenttype ‘infonota’ te selecteren. Daarna kunt u de selectie nog verfijnen door een doelgroep en/of een thema aan te vinken.

U vindt nieuwsberichten op de homepagina voor professionelen. Via Contacteer ons vindt u contactinformatie en kunt u een vraag stellen. De site biedt ook een handige toegang tot het e-loket mijnvaph.be en de applicaties Helios en Isis, via de knop E-loket.

We nodigen u uit om de site te verkennen. We hebben inspanningen gedaan om de site toegankelijk en gebruiksvriendelijk uit te werken. Kan iets volgens u toch beter, dan kunt u het contactformulier invullen via: www.vaph.be/formulieren/contacteer-het-communicatieteam, graag met een verwijzing naar de precieze locatie. We stellen uw feedback zeker op prijs.

Lees alle nieuwsberichten