Verdere versoepelingen vanaf 1 september 2021 en aangepaste richtlijnen

Sinds 9 juni 2021 werden met de overstap naar situatie 1 van de kaderrichtlijnen soepelere coronamaatregelen ingevoerd in de VAPH-sector. Ook nadien volgden nog enkele aanpassingen aan de richtlijnen. Situatie 1 blijft gelden, maar sinds 1 september 2021 zijn er nog enkele bijkomende versoepelingen mogelijk, met uitzondering van voorzieningen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De versoepelingen zijn in lijn met de algemene versoepelingen binnen de ruimere maatschappij. Vanuit de eigen risicoinschatting kan een voorziening ervoor kiezen om toch nog bepaalde beperkingen te hanteren. 

In de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 6 september 2021 lijsten we de beslissingen van het Overlegcomité en de aanpassingen in de richtlijnen op.

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten