Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen

Als u een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of een aanpassing wilt aanvragen, dan kunt u dat in heel wat gevallen zelf doen. U hoeft dan geen beroep meer te doen op een multidisciplinair team, maar kunt zelf uw aanvraag motiveren en indienen bij het VAPH per post of via het e-loket mijnvaph.be. Een belangrijke voorwaarde is dat u door het VAPH erkend bent als persoon met een handicap en dat u sinds 1 januari 2002 al eerder een aanvraag voor een hulpmiddel of aanpassing bij het VAPH hebt ingediend. 

Verbeterde aanvraagformulieren

Het VAPH breidde de mogelijkheden voor personen met een handicap en wettelijk vertegenwoordigers om gebruik te maken van de vereenvoudigde aanvraag eerder dit jaar al uit. Nu zijn ook de aanvraagformulieren verbeterd. 

Er zijn drie formulieren. Afhankelijk van de tegemoetkoming die u wilt aanvragen, moet u een ander aanvraagformulier gebruiken. Als u de vervanging van een oud hulpmiddel door een nieuw aanvraagt, moet u de noodzaak anders motiveren dan wanneer u een tegemoetkoming voor herstellingskosten nodig hebt. Daarom bevat elk formulier aangepaste vragen die u helpen uw aanvraag goed te motiveren.

Op de website wordt bij elk type aanvraag het juiste formulier vermeld. U hoeft dus zelf niet te zoeken naar het juiste formulier. Het gebruik van de formulieren is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.

Aanvullende tegemoetkoming voor zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

Wilt u omwille van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte een aanvullende tegemoetkoming aanvragen boven op de aanvraag van een refertebedrag voor een hulpmiddel? En kunt u het refertebedrag aanvragen met een vereenvoudigde aanvraag? Dan kunt u ook die aanvullende tegemoetkoming omwille van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte aanvragen via een vereenvoudigde aanvraag. U moet de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte dan wel duidelijk motiveren en altijd een offerte of factuur samen met de aanvraag bezorgen. Meer informatie vindt u op de webpagina over de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte.

Op de webpagina Aanvraagprocedure voor meerderjarigen vindt u een overzicht van de mogelijkheden en aandachtspunten die er nu zijn voor het gebruik van de vereenvoudigde aanvraag. Zeker de moeite waard om eens te bekijken dus! 

Lees meer over hulpmiddelen en aanpassingen

Lees alle nieuwsberichten