Vernieuwde refertelijst: nieuwe indeling en transparante criteria

Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie. Een opsomming van die hulpmiddelen en aanpassingen vindt u in de refertelijst. Die is sinds 1 juli 2019 vernieuwd.

Nieuwe indeling volgens activiteit

Tot voor kort was de refertelijst onderverdeeld in functiebeperkingen en interventieniveaus. Als u bijvoorbeeld een oplossing zocht om uw doofheid (functiebeperking) te compenseren, vond u in de refertelijst hulpmiddelen onder het interventieniveau ‘vervanging gehoor’. 

Sinds 1 juli 2019 is de refertelijst op een andere manier geordend, namelijk volgens de activiteit die u wilt uitvoeren. Als u zich bijvoorbeeld wilt verplaatsen, maar dat niet kunt door een handicap, zoekt u informatie over de terugbetaling van uw hulpmiddel in de refertelijst onder de activiteit ‘mobiliteit’. Het VAPH vertrekt voor de indeling van de refertelijst dus niet meer vanuit een beperking, maar wel vanuit de activiteit die u wilt kunnen uitvoeren. Zo wil het VAPH de terugbetaling nog beter afstemmen op de noden van de personen met een handicap. 

Transparante criteria

Voor elk hulpmiddel in de refertelijst is er een hulpmiddelenfiche met informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel. 

De onderdelen ‘Beschrijving van het hulpmiddel’, ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ en ‘Met welke hulpmiddelen kunt u dit hulpmiddel niet combineren?’, zijn opgenomen in de regelgeving en bevatten duidelijke informatie over de mogelijkheden voor terugbetaling van het hulpmiddel. Daardoor is het voor iedereen transparant en duidelijk met welke criteria het VAPH rekening houdt bij de beslissing over tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Als uw situatie daar niet mee overeenkomt, maar de noodzaak, werkzaamheid, doelmatigheid en gebruiksfrequentie van het hulpmiddel toch aangetoond zijn in functie van uw handicap, dan kan het VAPH ook een tegemoetkoming geven voor het hulpmiddel. 

Meer informatie over de terugbetaling van hulpmiddelen vindt u in het deel Hulpmiddelen op de website van het VAPH.

Ga naar de refertelijst

Lees alle nieuwsberichten