Verplichte eindejaarspremie voor assistenten en begeleiders: stand van zaken

Elke houder van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget die een arbeidsovereenkomst heeft met een persoonlijke assistent of individuele begeleider, moet vanaf 2019 verplicht een eindejaarspremie betalen aan die assistent of begeleider. Dat is bepaald in het 5e Vlaamse intersectorale akkoord (VIA5-akkoord). Bij de betaling van de eindejaarspremie komen een aantal andere zaken kijken, zoals het opvragen van het ondernemingsnummer. We zetten enkele veelgestelde vragen op een rijtje.

Ben ik verplicht om een eindejaarspremie te betalen?

Vanaf 2019 bent u als houder van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget verplicht om een eindejaarspremie te betalen aan uw assistenten en begeleiders die via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn. U moet minstens de eindejaarspremie betalen die in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is vastgelegd. Het staat u natuurlijk vrij om een hogere eindejaarspremie te betalen. 

De cao waarin de berekeningswijze van de eindejaarspremie wordt vastgelegd, is op dit moment nog niet bekend. Zodra die bekend is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht via de VAPH-website.

Het VAPH zal een verhoging uitvoeren op de budgetlijn om de eindejaarspremie (geheel of gedeeltelijk) te bekostigen.

Krijg ik een tussenkomst van het VAPH voor de verplichte eindejaarspremie?

Onder voorbehoud van de beslissing van de Vlaamse Regering zal het VAPH een tegemoetkoming uitbetalen aan budgethouders om de eindejaarspremie te bekostigen.

Het VAPH zal de tegemoetkoming voor de eindejaarspremie van 2019 uitbetalen in 2020. Ook de tegemoetkoming voor de eindejaarspremie van 2020 krijgt u in 2020.

Het VAPH zal hierover verder communiceren zodra de timing van de uitbetalingen concreter is.

Kan ik mijn assistenten of begeleiders nog een andere premie betalen, buiten de verplichte eindejaarspremie?

U kunt uw assistent of begeleider ook nog een andere premie betalen. Dat betekent ook dat verschillende premies kunnen gecombineerd worden. De verplichte eindejaarspremie en de andere premies mogen samen niet meer bedragen dan 1 overeengekomen maandloon. 

Moet ik ook een eindejaarspremie betalen aan een familielid waarmee ik een takenovereenkomst gesloten heb?

Nee, de verplichte eindejaarspremie geldt enkel voor arbeidsovereenkomsten, niet voor takenovereenkomsten.

Er zijn twee opties wanneer familieleden tewerkgesteld worden: ofwel via een takenovereenkomst, ofwel via een arbeidsovereenkomst. 

Als budgethouder beslist u zelf op basis van de feiten en in samenwerking met een bijstandsorganisatie of sociaal secretariaat, wat van toepassing is. Is er gezag en toezicht, dan sluit u een arbeidsovereenkomst. Is er geen gezagsrelatie, dan sluit u een takenovereenkomst. 

Waarom heeft het VAPH mijn ondernemingsnummer nodig?

Voor de uitbetaling van de eindejaarspremie in het kader van het VIA5-akkoord heeft het VAPH het ondernemingsnummer van de budgethouder nodig. Wij zijn gestart met het opvragen van het ondernemingsnummer via het e-loket mijnvaph.be. 

We vragen om administratieve redenen en voor de volledigheid van uw dossier ook het ondernemingsnummer van u als budgethouder als u familie tewerkstelt via een takenovereenkomst. 

Moet ik nog iets doorgeven aan mijn sociaal secretariaat in verband met de verplichte eindejaarspremie?

Er is een bijkomende aangifte nodig van de code 209 waaronder de begeleider of assistent tewerkgesteld is. Die code moet, voor iedere werknemer die u in dienst hebt, ingevuld worden in de DMFA (multifunctionele aangifte of vroegere RSZ-kwartaalaangifte).

Als u samenwerkt met een sociaal secretariaat, zal het sociaal secretariaat dat voor u in orde brengen.

Als u als werkgever zelf alle loonadministratie in orde brengt voor uw werknemers, en daarvoor niet samenwerkt met een sociaal secretariaat, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de aangifte.

Het is belangrijk dat de code juist ingevuld wordt. Die bepaalt vanaf 1 september 2019 namelijk of de individuele begeleider of persoonlijke assistent die u als werkgever tewerkstelt, in aanmerking kan komen voor een eindejaarspremie in het kader van het VIA5-akkoord of niet.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw sociaal secretariaat of op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Lees meer over het persoonsvolgend budget

Lees meer over het persoonlijke-assistentiebudget