VIPA-infrastructuurforfait

Vergunde zorgaanbieders kunnen bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) een infrastructuurforfait aanvragen voor woon- en dagondersteuning of voor enkel dagondersteuning. Als het infrastructuurproject voorafgaand is aangevraagd bij VIPA en gerealiseerd wordt binnen het VIPA-kader, kan de vergunde zorgaanbieder op basis van bezettingsgegevens jaarlijks een subsidie krijgen van VIPA. 

Het VAPH geeft jaarlijks de gegevens voor de berekening van het VIPA-infrastructuurforfait door aan VIPA. Die procedure vindt u vanaf nu op de VAPH-website

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen