Vlaams Mediawijs Congres 2019: Mediawijsheid en digitaal burgerschap in zorg en welzijn

Mediawijsheid is noodzakelijk voor iedereen. Zeker voor kwetsbare groepen zoals kinderen en jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs of volwassenen met een beperking.

Het Vlaams Mediawijs Congres 2019 wil daarom ideeën en handvatten bieden voor organisaties binnen zorg en welzijn om in te zetten op mediawijsheid en digitaal burgerschap. Op die manier kunnen zij hun cliënten en leerlingen ondersteunen om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van mediatoepassingen binnen verschillende levensdomeinen, zoals leren, sociale contacten, gezondheid, levenskwaliteit, … .

Dit congres wil inzicht bieden in diverse facetten van mediawijsheid en hoe dit appél doet op organisaties binnen het sociaal domein. Maar het event zal vooral inspireren om met dit thema aan de slag te gaan. Het wil hierbij professionelen handvatten bieden op beleids-, organisatie- en begeleidersniveau.

Het congres richt zich onder meer op:

  • Directies en begeleiders uit de bijzondere jeugdzorg
  • Directies en begeleiders van vergunde zorgaanbieders voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking
  • Directies en leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs

Het congres zal plaatsvinden op vrijdag 10 mei in Brussel (Consciencegebouw - Departement Onderwijs).

Bent u geïnteresseerd? U vindt het programma en de mogelijkheid om u in te schrijven op de website van Mediawijs

Lees alle nieuwsberichten