Vlot van start met het e-loket Mijn VAPH

Via mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk dossier bij het VAPH online raadplegen. 

U kunt er informatie vinden over of de administratie regelen voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning:

  • Persoonsvolgend budget voor meerderjarigen
  • Persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen
  • Hulpmiddelen
  • Kortverblijf of respijtzorg
  • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

U vindt er ook informatie over contacten en volmachten, u kunt er allerlei attesten downloaden, u kunt brieven die u van het VAPH kreeg raadplegen, en het is ook mogelijk om via mijnvaph.be een European Disability Card aan te vragen.

De mogelijkheden van mijnvaph.be worden in de toekomst nog verder uitgebreid.

Wilt u mijnvaph.be uitproberen? Dat kan. U kunt zich meteen aanmelden, op de manier die u verkiest (met itsme, met uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of met een beveiligingscode).

In de handleiding voor mijnvaph.be vindt u duidelijke instructies en stappenplannen.

Naar de handleiding

Meteen naar mijnvaph.be 

Lees alle nieuwsberichten