Vlotte overstap voor jongvolwassenen

Jongeren met een handicap kunnen vanaf hun 18de verjaardag een beroep doen op het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen. Daarmee kunnen ze kiezen voor een zorgpakket op maat. Wie als minderjarige VAPH-ondersteuning kreeg en daar verder gebruik van wil maken, kan vanaf 2017 rekenen op zorgcontinuïteit.

Minderjarigen die gebruik maken van het persoonlijke-assistentiebudget en die ervoor kiezen, kunnen die ondersteuning al langer als meerderjarige verderzetten. Voor jongeren die ondersteuning krijgen in een multifunctioneel centrum en die de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen hebben, maakt de Vlaamse Regering de komende jaren middelen vrij zodat ook zij de overstap kunnen maken. Dat gebeurt in drie stappen:

  • In 2017 wordt het budget ter beschikking gesteld aan de personen met een handicap die geboren zijn in 1994 of vroeger.
  • In 2018 wordt het budget ter beschikking gesteld aan de personen met een handicap die geboren zijn in 1996 of vroeger.
  • In 2019 wordt het budget ter beschikking gesteld aan de personen met een handicap die geboren zijn in 1998 of vroeger.

Dat geldt ook voor personen aan wie het VAPH via de transitie van de actieve zorgvragen een persoonsvolgend budget heeft toegewezen.

Na die overgangsperiode (vanaf 2020) zal het voor elke jongere  die ondersteuning krijgt van een multifunctioneel centrum mogelijk zijn om vanaf de leeftijd van 18 jaar naar een persoonsvolgend budget over te stappen.

U vindt hier de verschillende scenario’s die minderjarigen met een handicap moeten doorlopen om hun ondersteuning verder te zetten als meerderjarige.