Voorlopig nog geen versoepelingen voor de dagcentra

Momenteel worden de gebruikers van dagcentra volop gevaccineerd. Het VAPH ontvangt signalen dat verschillende dagcentra de vaccinaties al afgerond hebben waarbij de vaccinatiegraad van 90% gebruikers/70% personeelsleden ook binnen het dagcentrum gehaald wordt.

We willen er echter op wijzen dat de versoepelingen die aangekondigd werden op 19/03/2021 via INF/21/32 – Vaccinatie binnen de collectiviteiten en versoepelingen, enkel van toepassing zijn op de residentiële voorzieningen voor volwassenen.

Dat houdt in dat binnen de dagcentra de collectieve dagondersteuning nog altijd gescheiden aangeboden moet worden voor externe gebruikers en gebruikers die verblijven, ongeacht de vaccinatiegraad. Er wordt gewerkt met vaste bubbels met respect voor de preventieve en hygiënische maatregelen, inclusief mondmaskergebruik.

Vaccinaties beschermen tegen een ernstig ziekteverloop en hospitalisatie door COVID-19. Besmetting en overdracht van de besmetting is nog steeds mogelijk. We vragen dan ook om solidair te zijn met de gezinnen van de externe gebruikers die veelal nog niet gevaccineerd zijn.

Het VAPH is zich bewust van de vraag naar versoepelingen binnen de dagcentra. Gesprekken daarover zijn gaande op intersectoraal niveau waarbij advies ingewonnen wordt van het Agentschap Zorg & Gezondheid. 

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen