Vrijwillige overstap naar het basisondersteuningsbudget

Sinds 1 januari 2017 kunt u gebruik maken van de vrijwillige overstap van de niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning, gesubsidieerd door het VAPH, naar het basisondersteuningsbudget (BOB).

Concreet betekent dat dat u ervoor kunt kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH die onder het niet-rechtstreeks toegankelijk stelsel valt, vrijwillig op te zeggen, en de overstap te maken naar een basisondersteuningsbudget. U vindt meer informatie onder het item vrijwillige overstap naar het basisondersteuningsbudget.