Waar vindt u beschikbare ondersteuning?

In de wegwijzer VAPH-ondersteuning kunt u zoeken naar het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders.
U kunt zoeken naar:

  • Wie biedt welke ondersteuning aan?
  • Waar wordt de ondersteuning geboden en voor welke doelgroep?

Bij de resultaten kunt u terugvinden of het aanbod onmiddellijk beschikbaar is of niet. Voor meer informatie over het aanbod kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder.

U kunt zoeken naar ondersteuning die u betaalt met uw persoonsvolgend budget of naar rechtstreeks toegankelijke hulp.

Een overzichtelijke kaart toont de beschikbare ondersteuning in uw buurt.

De wegwijzer biedt zorgaanbieders een platform om hun ondersteuningsaanbod aan potentiële klanten bekend te maken. Negen maanden na de lancering, half januari 2018, hebben 216 vergunde zorgaanbieders hun aanbod op de wegwijzer geplaatst.

Bezoekers vinden 744 locaties met 2215 activiteiten zoals dagopvang, groepsbegeleiding of begeleid werken.  In 2017 waren er in totaal 21.856 zoekopdrachten met een gemiddelde van 80 zoekopdrachten per dag.

In de wegwijzer VAPH-ondersteuning vindt u niet het aanbod van alle zorgaanbieders terug. Ze zijn immers niet verplicht om hun aanbod bekend te maken via de wegwijzer. Wilt u zorgaanbieders contacteren die hun aanbod niet actief bekend maken? U vindt de adresgegevens van alle zorgaanbieders onder ‘Vind een organisatie’.

Raadpleeg de wegwijzer VAPH-ondersteuning