Waarom worden sommige persoonsvolgende budgetten verhoogd op 1 juli 2018?

Op 1 juli 2018 worden sommige persoonsvolgende budgetten verhoogd. Op dit ogenblik krijgen mensen met een gelijkaardige ondersteuning en zorgzwaarte soms een ander budget. Dat komt omdat er in het verleden verschillen gegroeid zijn tussen de verschillende zorgaanbieders. Die verschillen worden gedurende de volgende jaren stapsgewijs weggewerkt.

Bij de overgang naar persoonsvolgende financiering werden de middelen die vroeger aan de vergunde zorgaanbieders werden gegeven, verdeeld over de persoonsvolgende budgetten van de gebruikers. Sommige zorgaanbieders konden minder middelen verdelen in vergelijking met andere zorgaanbieders. Daarom kregen sommige gebruikers een lager budget dan gebruikers met een gelijkaardige ondersteuning en zorgzwaarte die ondersteund worden door andere zorgaanbieders.

Die verschillen worden in de komende jaren geleidelijk weggewerkt. In eerste instantie verhogen de budgetten van de gebruikers van de zorgaanbieders waar de grootste tekorten zitten. Zij ontvangen eind juni daarover een brief.

Tussen 2019 en 2022 zullen alle gebruikers die een persoonsvolgend budget gekregen hebben door de overgang naar persoonsvolgende financiering, ingeschaald worden door speciaal daartoe opgeleide professionals. Zij evalueren voor elke cliënt de zorgzwaarte en het zorggebruik. Op basis van de resultaten zullen de budgetten worden bijgesteld.

Uw budget kan dus de volgende jaren stijgen of dalen. De vergunde zorgaanbieders hebben zich echter geëngageerd om u dezelfde ondersteuning te blijven bieden, op voorwaarde dat u uw ondersteuning in de tussentijd niet wijzigt.

Als u vragen hebt over de herberekeningen, dan kunt u terecht bij:

Lees meer over het persoonsvolgend budget