Warmteactieplan en COVID-19

Het nemen van maatregelen tegen hitte en oplopende temperaturen in coronatijden is niet altijd eenvoudig. Een aantal maatregelen zijn mogelijk in strijd met de actuele coronamaatregelen of moeten met enige voorzichtigheid worden toegepast. 

Het is, naast het verder naleven van de algemene voorzorgsmaatregelen in de voorziening, zoeken naar een gezond evenwicht tussen een gezonde binnenlucht en voldoende verkoeling en verluchting. 

Bij het activeren van de waarschuwingsfase of de alarmfase van het warmteactieplan kan extra en specifieke aandacht gevraagd worden voor de afwegingen tussen coronamaatregelen en hittemaatregelen. De voor- en nadelen van een koele, gesloten omgeving moeten worden afgewogen tegen het nut van ventilatie. Hierbij moet rekening gehouden worden met de actuele situatie en de afwegingen zullen maatwerk zijn voor de specifieke situatie in de voorziening.

 • Ventileren en koelen: 
  • gebruik van ventilatoren en airco’s is niet verboden, mits de juiste inzet en positionering 
   • neem maatregelen om de lucht van ventilatoren die van de ene persoon rechtstreeks naar de andere blazen, te minimaliseren 
   • richt de ventilator niet op de vloer of een ander stoffig oppervlak om resuspensie van het virus te voorkomen; 
   • zet een ventilator niet op de hoogste stand; 
   • … 
  • andere maatregelen zoals bijvoorbeeld afkoelingsmogelijkheden en hydratatie voor medewerkers en bewoners, zijn minstens even belangrijk 
  • informatie over ventileren en koelen tijdens de corona-epidemie en warmteperiodes vindt u hier
 • Persoonlijke beschermingsmaterialen (bijvoorbeeld chirurgisch mond-neusmasker): aandachtspunten en tips met betrekking tot het dragen van beschermingsmiddelen tijdens de warmte, vindt u hier.

U kunt deze informatie eveneens nalezen in de Preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen