Wat heeft een smartphone te bieden als u niet of moeilijk kunt lezen of schrijven?

Smartphones zijn niet meer uit het dagelijkse leven weg te denken. Maar wat als u niet of moeilijk kunt lezen? Ook dan is het mogelijk om een smartphone te gebruiken. Het kan zelfs een handig hulpmiddel zijn.

Een smartphone kan een heleboel functies hebben. Bepaalde functies kunt u downloaden als app, andere zijn standaard in het toestel ingebouwd. Vanuit de principes van ‘universal design’ proberen fabrikanten hun smartphones toegankelijk en dus bruikbaar te maken voor zoveel mogelijk gebruikers, waaronder ook mensen met een handicap.

Een voorbeeld van zo’n ingebouwde toegankelijkheidsfunctie is de voorleesfunctie. Daarmee kunt u de tekst die op het scherm van de smartphone verschijnt, bijvoorbeeld in een sms of op een internetpagina, laten voorlezen door het toestel. Mensen die niet of moeilijk kunnen lezen, kunnen zo gemakkelijker en sneller met hun smartphone overweg. Maar ook voor wie zijn leesbril niet bij de hand heeft, kan de voorleesfunctie handig zijn. Omdat het om een ingebouwde functie gaat, hoeft u geen app te installeren. U kunt de voorleesfunctie inschakelen via de toegankelijkheidsopties bij de instellingen van uw smartphone. Dat kan zowel bij Android- als bij iOS-systemen. Let wel op: de mogelijkheden die de voorleesfunctie biedt en de manier waarop u ze inschakelt, zijn verschillend van smartphone tot smartphone. Informatie over toegankelijkheidsopties die standaard ingebouwd zitten in uw smartphone, vindt u op de website van Android of Apple zelf. 

Een smartphone kan ook helpen als u problemen ondervindt bij het lezen van tekst op papier of op een andere plaats. Zulke teksten kunnen voorgelezen worden door een app op de smartphone. Als u zo’n app geïnstalleerd hebt, kunt u een foto maken van de tekst en die laten voorlezen door het toestel. Voorbeelden van zulke apps zijn Speak!, KNFB-reader, Alinea en Envision AI. De kostprijs van de apps varieert. Welke app het meest geschikt is, hangt af van uw noden. 

Als schrijven, typen op het scherm of correct spellen een probleem vormt, of als u maar een hand kunt gebruiken, kan de spraak-naar-tekstsoftware, of spraakherkenning, die bij alle moderne smartphones is ingebouwd, een oplossing bieden. Op het toetsenbord op het scherm van uw smartphone staat een microfoontje. Als u op het microfoontje klikt, kunt u de tekst die u wilt typen, inspreken. De smartphone zet de tekst om in geschreven taal. Let op: Bij sommige smartphones staat het microfoontje er automatisch. In andere gevallen moet u de dicteerfunctie eerst nog inschakelen via de instellingen van de smartphone.

Hoewel er al heel wat mogelijkheden zijn die een smartphone voor personen die niet of moeilijk kunnen lezen en schrijven toegankelijker maken, zijn er ook nog uitdagingen. Het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC) van het VAPH volgt de mogelijkheden en evoluties op de voet op. De kennis wordt zoveel mogelijk doorgegeven via de hulpmiddelendatabank, via opleidingen aan adviseurs van hulpmiddelen en via onze nieuwsbrieven.

Lees meer over hulpmiddelen en aanpassingen

Lees alle nieuwsberichten