Wat kunt u op reis betalen met uw budget?

Op vakantie kunt u de zorg en ondersteuning die u nodig hebt, zoals afgesproken in uw overeenkomst, betalen met uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB). Ook aangepast vervoer tijdens de reis behoort tot de mogelijkheden. Uw eigen reiskosten kunt u niet betalen met uw PAB of PVB.

Hoe kunt u uw zorg en ondersteuning op vakantie organiseren?

  • U kunt uw individuele begeleider die u in dienst hebt, meenemen op vakantie.  Het loon van uw individuele begeleider kunt u gewoon betalen met uw budget.
  • U kunt een vrijwilliger meenemen op vakantie. Via het PAB of PVB kunnen vrijwilligers enkel vergoed worden via een overeenkomst met een vrijwilligersorganisatie.
  • U kunt een overeenkomst sluiten met een student die geen naaste familie of gezinslid van u  is. Als u als een minderjarige in dienst hebt, moet u hem informeren over zijn rechten en plichten als jobstudent. Informatie daarover vindt u op de website Student at work.
  • U kunt op uw reisbestemming ook een overeenkomst sluiten met een buitenlandse begeleider of een buitenlandse organisatie voor ondersteuning in een een-op-eenrelatie.

Welke andere kosten kunt u betalen met uw budget?

Met uw budget kunt u ook restaurantkosten, inkomtickets, reiskosten (bus, trein, tram, vliegtuig …) en overnachtingskosten van uw begeleider of assistent betalen. Meerderjarige PVB-budgethouders kunnen die kosten betalen via het vrij besteedbaar deel. Daarvoor hoeven ze geen bewijzen bij te houden.

Minderjarige PAB-budgethouders kunnen die kosten betalen via de indirecte kosten. Die bedragen maximaal 5 % van het jaarbudget. PAB-budgethouders moeten elke uitgave kunnen bewijzen. Ze zijn verplicht om alle originele bewijzen van  hun directe en indirecte kosten gedurende 7 jaar thuis te bewaren. Als het gaat om een ticket, dan moet op het ticket de naam van de (horeca)zaak of leverancier, de datum en de kostprijs staan.

Lees alle nieuwsartikels