Wat is uw ervaring met innovatieve hulpmiddelen?

Het VAPH polst aan de hand van een vragenlijst naar het gebruik en de tevredenheid over innovatieve hulpmiddelen. Dat zijn tablets, smartphones, smartwatches, wearables … die voorzien zijn van een app (klein softwareprogramma). Gebruikt u dat soort hulpmiddelen, dan zijn we benieuwd naar uw ervaringen ermee. Als u daarnaast ook (nog) de ‘klassieke’ hulpmiddelen gebruikt, willen we dat ook graag weten.

Via deze bevraging willen we meer te weten komen over het gebruik van innovatieve hulpmiddelen en hoe we die mogelijk een plaats kunnen geven in het hulpmiddelenbeleid.

De bevraging zal ongeveer tien tot twintig minuten van uw tijd in beslag nemen. De enquête is anoniem en de resultaten worden anoniem verwerkt. Wij stellen uw medewerking erg op prijs.

Vul de vragenlijst in