Wegwijs in het persoonsvolgend budget

Hebt u, omwille van de aard van uw handicap, nood aan intensieve, frequente en handicapspecifieke ondersteuning? Dan kunt u als meerderjarige een persoonsvolgend budget aanvragen bij het VAPH, waarmee u die ondersteuning kunt betalen.  

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget. U vindt er informatie over hoe u een persoonsvolgend budget kunt aanvragen, en op welke manier uw aanvraag beoordeeld en beslist wordt.

Tot slot geeft deze  brochure ook een kort overzicht van de dienstverlening van het VAPH: rechtstreeks toegankelijke hulp, hulpmiddelen en aanpassingen en intensieve of frequente ondersteuning van handicapspecifieke diensten voor minderjarigen.

U kunt de brochure online raadplegen en bestellen via de rubriek publicaties.