Wegwijs in hulpmiddelen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een traplift om de trap te overbruggen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning, auto, computer of fiets …

Hulpmiddeleninfo’s en Vlibank

In de hulpmiddeleninfo’s vindt u tips en richtlijnen bij de keuze van hulpmiddelen die een oplossing bieden voor activiteiten zoals tv-kijken, u verzorgen, met de auto rijden …

Wilt u weten welke hulpmiddelen er op de markt beschikbaar zijn? Dan kunt u zoeken naar producten in Vlibank, een uitgebreide hulpmiddelendatabank. Zoekt u bijvoorbeeld een verzorgingsbed, een brailleleesregel of een oplossing om te douchen, dan vindt u in Vlibank een overzicht van de bestaande hulpmiddelen met telkens productspecificaties, foto’s, richtprijzen en de gegevens van de producent of leverancier bij wie u de producten kunt kopen.

Refertelijst en hulpmiddelenfiches

Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in uw thuissituatie. Een opsomming van die hulpmiddelen en aanpassingen vindt u in de refertelijst. Voor elk hulpmiddel of elke aanpassing staat telkens aangegeven hoe groot het maximumbedrag van de tegemoetkoming is.

Vanuit de verschillende rubrieken in de refertelijst kunt u doorklikken naar hulpmiddelenfiches. Daarin wordt aangegeven welke producten in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, voor wie de hulpmiddelen bedoeld zijn en in welke situaties ze adequaat gebruikt kunnen worden.

Platform

De refertelijst, de fiches, de hulpmiddeleninfo’s en Vlibank zijn met elkaar gelinkt. Informatie over hulpmiddelen, tips bij de keuze, het marktaanbod én informatie over mogelijke tegemoetkoming van het VAPH vindt u dus handig samen terug.

Meer informatie

Meer informatie over hulpmiddelen en aanpassingen vindt u op www.vaph.be/hulpmiddelen en in de brochure Hulpmiddelen en aanpassingen.

Vragen?

Hebt u vragen over welke hulpmiddelen er bestaan, wat u ermee kunt doen of waarmee u rekening moet houden bij de keuze? Dan kunt u terecht bij het VAPH via koc@vaph.be, via telefoon naar 02 249 34 44 of via het vragenformulier.

Voor vragen over uw dossier of een lopende aanvraag voor hulpmiddelen zijn de provinciale kantoren van het VAPH uw eerste aanspreekpunt.