Werken met het werkkapitaal of het terugvorderbaar voorschot

Houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) ontvangen bij de start een werkkapitaal. Houders van een persoonsvolgend budget (PVB) die hun budget in cash willen besteden, ontvangen een terugvorderbaar voorschot.

Hoe gaat u aan de slag met uw werkkapitaal/terugvorderbaar voorschot?

Het werkkapitaal/terugvorderbaar voorschot dient om de facturen van de overeenkomsten die u sloot, te betalen zonder dat u die zelf moet voorschieten. Het is geen deel van uw budget, maar een eenmalig voorschot bovenop uw budget. Wanneer uw PAB/PVB stopt, moet het werkkapitaal/terugvorderbaar voorschot volledig terugbetaald worden aan het VAPH.
Om steeds voldoende geld op uw rekening te hebben, moet u gemaakte kosten ingeven via mijnvaph.be of bezorgt u het VAPH een ingevulde kostenstaat. Het VAPH betaalt de goedgekeurde kosten terug tot uw jaarbudget volledig opgebruikt is.
Als uw beschikbare saldo op nul staat, dan is uw jaarbudget opgebruikt. Het is belangrijk dat u de kosten die hoger zijn dan uw jaarbudget, betaalt met uw eigen middelen, dus buiten uw budget. U kunt uw werkkapitaal of terugvorderbaar voorschot daarvoor niet gebruiken.
Als u alle kosten ingediend hebt, en alle goedgekeurde kosten terugbetaald zijn door het VAPH, en u ondertussen geen andere uitgaven meer gedaan hebt, dan zou het werkkapitaal/terugvorderbaar voorschot volledig op uw rekening moeten staan.

Hoeveel bedraagt het werkkapitaal?

Het werkkapitaal bedraagt vijf twaalfden van uw jaarbudget.

Hoeveel bedraagt het terugvorderbaar voorschot?

Het terugvorderbaar voorschot bedraagt een vierde van het deel van uw persoonsvolgend budget dat u in cash wilt besteden.

Te onthouden:

  • Het werkkapitaal/terugvorderbaar voorschot is geen deel van het budget, maar een eenmalig voorschot.
  • U moet uw kosten indienen om het voorschot terug aan te vullen.
  • Bij stopzetting van uw PAB/PVB, moet het werkkapitaal/terugvorderbaar voorschot volledig terugbetaald worden aan het VAPH.

Lees meer over uw persoonsvolgend budget beheren