Wijziging correctiefase 2

Op 23 december 2020 werd de regelgeving waarin correctiefase 2 (CF2) wordt hervormd, principieel goedgekeurd. De grote lijnen geven we u al mee.

Concreet betekent deze beslissing dat de eerder aangekondigde grootste dalingen van de individuele budgetten beperkt worden tot maximaal 15%. Dat betekent ook dat voor alle dalende budgetten de definitieve budgethoogte op 1 januari 2023 zal bereikt zijn. Voor de periode 2024-2027 worden alle eerder aangekondigde dalingen stopgezet.

Dat betekent ook dat sommigen, van wie de ondersteuning in een vorige beweging is omgezet naar rechtstreeks toegankelijke hulp en nu een zorgbudget voor mensen met een handicap (BOB) krijgen, de keuze zullen krijgen of ze al dan niet hun huidige ondersteuning willen behouden of opnieuw gebruik willen maken van een persoonsvolgend budget. 

Door deze wijziging van de regelgeving wordt verzekerd dat de continuïteit van de zorg en ondersteuning voor de grootste dalers in correctiefase 2 en ook van de werking van de betrokken zorgaanbieders behouden blijft. Tegelijkertijd behouden we de doelstelling van correctiefase 2, namelijk evolueren naar meer gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige zorg en ondersteuning.  

Hierna werkten we al enkele voorbeelden uit, onder voorbehoud van nog eventuele wijzigingen aan de regelgeving bij definitieve goedkeuring. Tot dan kan het VAPH nog niet communiceren over individuele dossiers. 

Voorbeeld 1: beperking van de daling van het persoonsvolgend budget tot 15%

Sara beschikte op 31.12.2019 over een budget van 60 punten. Dat zou dalen naar 42 punten. De fasering zag er daardoor als volgt uit. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
57,75 55,5 53,25 51 48,75 46,5 44,25 42

Door de aanpassing van de regelgeving zullen de dalingen beperkt blijven tot 2023. Op 1 januari 2023 bereikt Sara haar definitief persoonsvolgend budget na correctiefase 2 van 51 punten. 

2020 2021 2022 2023
57,75 55,5 53,25 51

Personen in een vergelijkbare situatie als Sara worden persoonlijk per brief ingelicht. De verzending van deze brieven wordt voorzien voor de zomer 2021. 

Voorbeeld 2: opnieuw mogelijkheid tot een persoonsvolgend budget na eerdere omzetting naar rechtstreeks toegankelijke hulp

Annelies beschikte op 31.12.2019 over 9,173 punten. Er wordt een maximale daling van 15% berekend. 

Dit kan twee gevolgen hebben:

  • Haar budget valt, ondanks de beperkte daling, nog steeds onder de ondergrens van budgetcategorie 1 (7,73 punten). De omzetting naar rechtstreeks toegankelijke hulp blijft behouden en er wijzigt voor haar niets.
  • Het budget valt boven de ondergrens van budgetcategorie 1 (7,73 punten). Dan krijgt ze dit budget ter beschikking gesteld na de definitieve goedkeuring van de regelgeving (onder voorbehoud van verdere wijzigingen is dat voorzien voor 1 mei 2021). Dit budget wordt, in tegenstelling tot bij de dalers, niet gefaseerd ingevoerd. Het volledige budget wordt direct ter beschikking gesteld.

In het voorbeeld zou Annelies het budget van 7,79705 punten ter beschikking gesteld krijgen. Annelies krijgt daarbij de keuze aangeboden: ofwel organiseert ze vanaf nu haar ondersteuning via haar persoonsvolgend budget, ofwel - mogelijk is ze heel tevreden over haar huidige ondersteuning via rechtstreeks toegankelijke hulp en de inzet van haar zorgbudget (BOB) - behoudt ze haar huidige formule. 

Personen in een vergelijkbare situatie als Annelies zullen zo snel mogelijk na de definitieve goedkeuring van de regelgeving een brief ontvangen met hun budgethoogte en meer details over de keuzemogelijkheid. Samen met vertrouwde contactpersonen kunnen zij vervolgens nagaan wat deze wijziging voor hen betekent en welke de meest geschikte optie is.

Lees alle nieuwsberichten