Wijziging RSZ-aangifte voor budgethouders

Stelt u als budgethouder een individuele begeleider of persoonlijke assistent te werk via een arbeidsovereenkomst (via een sociaal secretariaat)? Dan moet u rekening houden met een wijziging in de RSZ-aangifte vanaf 2019.

Er is een bijkomende aangifte nodig van de code waaronder de begeleider of assistent tewerkgesteld is. Die code moet voor iedere werknemer die u in dienst hebt, ingevuld worden in de DMFA (multifunctionele aangifte of vroegere RSZ-kwartaalaangifte).

Als u samenwerkt met een sociaal secretariaat, zal het sociaal secretariaat dat voor u in orde brengen.

Als u als werkgever zelf alle loonadministratie in orde brengt voor uw werknemers, en daarvoor niet samenwerkt met een sociaal secretariaat, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de aangifte.

Het is belangrijk dat de code juist ingevuld wordt. Die bepaalt vanaf 1 september 2019 namelijk of de individuele begeleider of persoonlijke assistent die u als werkgever tewerkstelt, in aanmerking kan komen voor een eindejaarspremie of niet.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw sociaal secretariaat of op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.  

Lees alle nieuwsberichten