Zorgcontinuïteit: terbeschikkingstellingen van persoonsvolgende budgetten na jeugdhulp

Op 1 juli zullen verschillende jongvolwassenen een automatische terbeschikkingstelling van hun persoonsvolgend budget na jeugdhulp krijgen. Het gaat specifiek om personen die dit jaar 21 jaar worden of al geworden zijn en die voldoen aan drie voorwaarden:

  1. Ze hebben de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget volledig doorlopen en een beslissing toewijzing ontvangen.
  2. Ze kregen op het moment dat ze die aanvraag indienden, ondersteuning van een multifunctioneel centrum.
  3. Ze krijgen of kregen dit jaar nog steeds ondersteuning van een multifunctioneel centrum.

Personen die voldoen aan de voorwaarden, zullen daarover in de periode van eind mei tot begin juni een brief krijgen. In die brief staat de budgethoogte van hun persoonsvolgend budget na jeugdhulp en de stappen die zij moeten ondernemen om dat budget op te starten.

Wat als u de aanvraagprocedure nog niet doorlopen heeft en dit jaar 21 jaar (of ouder) wordt? 

Als u voldoet aan alle voorwaarden, krijgt u uw persoonsvolgend budget na jeugdhulp onmiddellijk nadat u de aanvraagprocedure hebt afgerond en de beslissing toewijzing hebt ontvangen.

Wat als u de aanvraagprocedure volledig doorlopen hebt, maar dit jaar nog geen 21 jaar wordt?

Dan komt u dit jaar nog niet in aanmerking voor een automatische terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget na jeugdhulp. 

Als u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget al doorlopen hebt, is het normaal dat u een gewone beslissing toewijzing hebt ontvangen, waarin uw vraag werd ingedeeld in een prioriteitengroep.

Ieder jaar gaat het VAPH na wie er dat jaar 21 wordt en voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden. Als u 21 wordt en voldoet aan de voorwaarden, krijgt u in de periode tussen mei en begin juni van dat jaar een brief van het VAPH met vermelding van de budgethoogte van uw persoonsvolgend budget na jeugdhulp en de stappen die u dan moet ondernemen om dat budget op te starten. Als het toegewezen budget uit uw beslissing hoger ligt dan het persoonsvolgend budget na jeugdhulp, krijgt u uw persoonsvolgend budget na jeugdhulp en blijft u met uw meervraag wachten in de prioriteitengroep.

Wat als u een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) heeft?

De voorwaarden voor een persoonsvolgend budget na jeugdhulp in de vorm van een persoonlijke-assistentiebudget zijn anders:

  1. U moet eveneens de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget volledig doorlopen hebben en een beslissing toewijzing ontvangen hebben.
  2. U moet een persoonlijke-assistentiebudget toegekend hebben gekregen via de intersectorale toegangspoort.
  3. U moet de aanvraag voor een persoonsvolgend budget ingediend hebben vóór uw 22e verjaardag.

Als u voldoet aan deze voorwaarden, krijgt u onmiddellijk nadat u de aanvraagprocedure hebt afgerond uw persoonsvolgend budget na jeugdhulp ter beschikking gesteld.

Lees meer over de overstap van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget

Lees alle nieuwsberichten