Wie kan u helpen?

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een hoog-laagbadzit om vlot in en uit het bad te komen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning of auto, aanpassingen om de computer te kunnen gebruiken ... Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Wie kan u helpen?

Het VAPH

  • Het VAPH biedt tips en richtlijnen bij de keuze van hulpmiddelen in de hulpmiddeleninfo’s op www.hulpmiddeleninfo.be.
  • Vlibank, de Vlaamse hulpmiddelendatabank, geeft informatie over de  hulpmiddelen op de markt in Vlaanderen. U vindt er prijzen, leveranciers, productinfo en ervaringen van gebruikers.
  • In mijnvaph.be kunt u de stand van zaken vinden van uw aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen. U vindt er ook een overzicht van de betalingen.

Het multidisciplinair team

Via de multidisciplinaire teams kunt u een aanvraag voor tegemoetkoming bij het VAPH indienen. Ze helpen u in uw zoektocht naar het meest geschikte hulpmiddel. Ze gaan samen met u na met welke activiteiten u problemen ondervindt, wat u wel en niet kunt en in welke omgeving u die activiteiten wilt uitvoeren. Ze brengen de mogelijke oplossingen in kaart. Samen met u bespreken ze die mogelijke oplossingen, bij twijfel testen ze met u het hulpmiddel uit.

De teams stellen een multidisciplinair verslag op. Ze kunnen u ook helpen om het formulier Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen in te vullen. Het team begeleidt u verder in de aanvraagprocedure en helpt u bij de aankoop van hulpmiddelen, het indienen van facturen enzovoort.

De gemachtigde experts

Uw multidisciplinair team kan bij de zoektocht naar het meest geschikte hulpmiddel een beroep doen op het VAPH. Als het nodig is, dan kan het VAPH u, voor advies over het meest geschikte hulpmiddel doorverwijzen naar een gemachtigde expert.

Als u, samen met uw multidisciplinair team door het VAPH doorverwezen bent naar een gemachtigde expert, dan krijgt u een lijst met de beschikbare experts. U kunt dan een expert kiezen uit die lijst.

De expert krijgt voor zijn advies een vergoeding van het VAPH. Enkel wanneer het VAPH u doorverwijst naar een expert, kunnen de kosten van de expert door het VAPH vergoed worden. De vergoeding bedraagt op dit ogenblik maximaal 449,73 euro. De expert mag meer aanrekenen, maar dan moet hij u en het VAPH daarvan op voorhand op de hoogte brengen. U moet de extra kosten zelf betalen. U vindt de tarieven van de experts in de lijst van de gemachtigde experts.

Weigert een expert in te gaan op uw adviesvraag, dan zal hij een andere expert zoeken die wel bereid is om uw adviesvraag te behandelen.

De expert zal de manier waarop hij uw vraag zal behandelen, met u doornemen. Gaat u niet akkoord met de geadviseerde oplossing, dan wordt dat in het expertiserapport vermeld . U krijgt een kopie van het expertiserapport.

U moet toestaan dat de expert gebruik maakt van uw dossier bij uw multidisciplinair team.

Veranderen van expert of een tweede expert inschakelen voor dezelfde vraag, is niet toegestaan.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over uw lopende aanvraag voor hulpmiddelen of over uw facturen? Dan kunt u terecht bij het kantoor van het VAPH in uw provincie. Hebt u naar aanleiding van uw huidige of uw voorgaande vraag al een contactpersoon-dossierbeheerder, dan kunt u met die persoon contact opnemen. De contactgegevens (naam, telefoon, e-mail) van uw contactpersoon-dossierbeheerder zijn te vinden in de hoofding van de brief van het provinciaal kantoor van het VAPH.

Hebt u vragen over welke hulpmiddelen er bestaan, voor wie ze dienen of waarmee u rekening moet houden bij de keuze? Dan kunt u terecht bij het kenniscentrum hulpmiddelen van het VAPH.