Voor welke hulpmiddelen en aanpassingen kunt u een tegemoetkoming aanvragen?

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een hoog-laagbadzit om vlot in en uit het bad te komen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning of auto, aanpassingen om de computer te kunnen gebruiken ... Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Voor welke hulpmiddelen en aanpassingen kunt u een tegemoetkoming aanvragen?

Hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie

Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie. Een opsomming van die hulpmiddelen en aanpassingen vindt u in de refertelijst.

Er zijn hulpmiddelen en aanpassingen voor personen met een motorische, visuele of auditieve handicap, voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis en voor personen met een cognitieve handicap. De hulpmiddelen en aanpassingen dienen voor verschillende activiteiten:

 • activiteiten dagelijks leven
  bijvoorbeeld: een eetapparaat, een leesloep, een daisyspeler
 • mobiliteit
  bijvoorbeeld: aanpassingen aan de auto, aanvullende rijlessen om een rijbewijs te behalen of te behouden, een driewieltandem, een rolstoel-fietsverbinding, een witte stok, een blindengeleidehond
 • wonen
  bijvoorbeeld: een automatische deuropener, aanpassingen sanitair, een hellingbaan, omgevingsbedieningsapparatuur, een mobiel signaleringssysteem
 • communicatie
  bijvoorbeeld: computeraanpassingen, een bluetoothgeluidsoverdrachtsysteem, een brailleleesregel, een tekstherkenningsprogramma, een teksttoestel
 • aangepaste stoelen en tafels, antidecubitusmateriaal
 • ...

Innovatieve en bijzondere hulpmiddelen en aanpassingen

Voor innovatieve en bijzondere hulpmiddelen en aanpassingen, kan de bijzondere bijstandscommissie uw vraag onderzoeken.

Mobiliteitshulpmiddelen

Voor tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens en orthopedische driewielers moet u bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) zijn. Het RIZIV heeft daarvoor een eigen lijst met erkende producten.

Het VAPH biedt wel een aantal tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen, aanvullend op het aanbod van het RIZIV.

Incontinentiemateriaal

Het VAPH kan tegemoetkomingen uitbetalen voor de kosten van incontinentiemateriaal. Daaronder verstaat het VAPH absorberend en afschermend materiaal zoals wegwerpluiers, plastic broekjes en wasbaar incontinentiemateriaal.

Onderhouds- en herstellingskosten

Het VAPH voorziet ook tegemoetkomingen voor onderhouds- en herstellingskosten.

Voor welke hulpmiddelen geeft het VAPH geen tegemoetkoming?

Voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen kan het VAPH u geen tegemoetkoming geven.

Publicaties

In deze brochure leest u wat het VAPH precies verstaat onder hulpmiddelen en aanpassingen. U vindt er informatie over hoe u een tegemoetkoming aan het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan helpen.

Lees ook