Bijzondere of duurdere hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een traplift om de trap te overbruggen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning, auto, computer of fiets ... Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor blindengeleidehonden, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Bijzondere of duurdere hulpmiddelen en aanpassingen

De refertelijst omvat niet alle hulpmiddelen. Voor hulpmiddelen en aanpassingen die weinig gevraagd worden, wordt bijvoorbeeld geen standaardtegemoetkoming voorzien. Hebt u een hulpmiddel nodig dat niet in de refertelijst voorkomt, dan kan de bijzondere bijstandscommissie uw vraag onderzoeken. Het hulpmiddel moet dan wel meer dan 300 euro kosten. In dat geval moet u goed motiveren waarom het hulpmiddel noodzakelijk is.

De bijzondere bijstandscommissie kan uitzonderlijk ook een aanvullende tegemoetkoming geven voor hulpmiddelen die duurder zijn dan het refertebedrag. In dat geval moet u goed motiveren waarom een duurder hulpmiddel noodzakelijk is. Het hulpmiddel moet in zo’n geval ook meer dan 300 euro meer kosten dan het refertebedrag.

Voor hulpmiddelen of aanpassingen die door de bijzondere bijstandscommissie moeten beoordeeld worden, moet u geen speciale procedure doorlopen. Uw multidisciplinair team begeleidt u bij uw aanvraag.