Incontinentiemateriaal

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een hoog-laagbadzit om vlot in en uit het bad te komen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning of auto, aanpassingen om de computer te kunnen gebruiken ... Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Incontinentiemateriaal

Wat en voor wie?

Het VAPH kan tegemoetkomingen uitbetalen voor de kosten van absorberend en afschermend incontinentiemateriaal. Daaronder verstaat het VAPH bijvoorbeeld wegwerpluiers, plastic broekjes en wasbaar incontinentiemateriaal.

Voor kinderen kan het VAPH in de regel pas een tegemoetkoming uitbetalen van zodra die vijf jaar zijn. In zeer uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden kan dat voor kinderen vanaf drie jaar.

Niet alle vormen van incontinentie komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Veel gebruikers kunnen geholpen worden met andere oplossingen, zoals een doorgedreven zindelijkheidstraining, aangepaste blaasontstekingspreventie of een lichte heelkundige ingreep. Louter medische hulpmiddelen zoals katheters zjjn uitgesloten van vergoeding. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) verleent daarvoor een tegemoetkoming.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Het VAPH vergoedt het incontinentiemateriaal via jaarlijkse forfaits (vaste vergoedingen). U moet de bewijzen van uw uitgaven voor incontinentiemateriaal enkel bijhouden voor een eventuele controle door de Zorginspectie. Dat is een agentschap van de Vlaamse overheid dat instaat voor de inspecties in de zorgsector. U hoeft uw betaalbewijzen niet aan het VAPH te bezorgen.

U vindt de concrete bedragen in de refertelijst, onder de rubriek Aanvulling/vervanging zindelijkheid.

De geldigheidstermijn van een goedkeuring van het VAPH voor een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal is maximaal drie jaar. Er zijn drie uitzonderingen:

  • bij een overgang in leeftijdscategorie;
  • wanneer u zelf een herziening aanvraagt;
  • wanneer het VAPH oordeelt dat een nieuwe beoordeling noodzakelijk is.

Met een overgang in leeftijdscategorie wordt bedoeld dat men op de leeftijd van twaalf jaar overgaat op het forfait voor volwassenen. Om de drie jaar evalueert het VAPH het bedrag van de tegemoetkoming.

Hoe aanvragen?

Bent u al gekend bij het VAPH en diende u vanaf 1 januari 2002 al een aanvraag voor hulpmiddelen of aanpassingen in? Dan volstaat het formulier Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal door uw behandelende arts te laten invullen. 

In alle andere gevallen moet u niet alleen het hogervermelde formulier laten invullen, maar moet u ook nog een multidisciplinair verslag laten opmaken door uw multidisciplinair team.

Incontinentieforfaits van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Via de mutualiteit kunt u ook een forfaitaire tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal aanvragen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Die tegemoetkoming kan gecumuleerd worden met die van het VAPH.

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voorziet twee verschillende forfaits:

Adressen van de multidisciplinaire teams

Lees ook