Mobiliteitshulpmiddelen

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een hoog-laagbadzit om vlot in en uit het bad te komen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning of auto, aanpassingen om de computer te kunnen gebruiken ... Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Mobiliteitshulpmiddelen

Het VAPH biedt een aantal tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen, aanvullend op het aanbod van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Waar vraagt u een tegemoetkoming aan?

Hebt u een rolstoel, elektronische scooter, duwwandelwagen of orthopedische driewielfiets nodig of wenst u informatie over de aanvraag van een tegemoetkoming voor zo’n hulpmiddel, dan is uw ziekenfonds uw eerste aanspreekpunt. Tegemoetkomingen voor dat soort mobiliteitshulpmiddelen behoren op de eerste plaats tot de bevoegdheid van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Het RIZIV heeft daarvoor een eigen lijst van erkende hulpmiddelen. Die lijst heet officieel de ‘RIZIV-nomenclatuur’ (verder ‘RIZIV-lijst’ genoemd). De ziekenfondsen handelen in naam van het RIZIV.

Om de procedure te vereenvoudigen, maakte het VAPH afspraken met het RIZIV en de ziekenfondsen. Oordeelt uw rolstoelverstrekker dat u in aanmerking kunt komen voor een (bijkomende) tegemoetkoming vanwege het VAPH, dan geeft hij dat aan op het aanvraagformulier en stuurt uw ziekenfonds uw aanvraag automatisch door naar het VAPH.

Wat kan het VAPH betalen?

Het VAPH kan een tegemoetkoming verlenen voor het volgende:

 • de kosten bovenop de tegemoetkoming van het RIZIV voor de aankoop van een rolstoel en de bijgeleverde aanpassingen
  Alleen voor aanvragen voor elektronische rolstoelen kan het VAPH meer dan de nomenclatuurwaarde van de rolstoel en de bijgeleverde aanpassingen vergoeden.
 • de kosten voor de aankoop van een rolstoel en/of de bijgeleverde aanpassingen die niet in de RIZIV-lijst zijn opgenomen, op voorwaarde dat:
  • er in de RIZIV-lijst geen evenwaardige oplossing is voor de handicap van de aanvrager;
  • de gevraagde rolstoel en de bijgeleverde aanpassingen dezelfde garanties inzake veiligheid en doelmatigheid bieden als de producten in de RIZIV-lijst;
  • de rolstoel en de bijhorende aanpassingen noodzakelijk zijn in functie van de handicap.
 • een tweede rolstoel, binnen de hernieuwingstermijn van een eerste rolstoel of elektronische scooter waarvoor het RIZIV of het VAPH een tegemoetkoming toekende
  De tweede rolstoel moet altijd een manuele rolstoel zijn. Als de eerste rolstoel een elektronische rolstoel is, kan er ook een tegemoetkoming gegeven worden voor de aankoop van een onderstel voor een zitschaal in plaats van voor een manuele rolstoel.
 • een duwwandelwagen van het type 'buggy groot formaat voor kinderen vanaf 5 jaar'
  Dat zijn buggy's die niet in de RIZIV-lijst voorkomen en geen bijzondere zitondersteuning bieden.
 • de kosten voor het onderhoud, de herstellingen en de aanpassingen na de aflevering van volgende mobiliteitshulpmiddelen als het RIZIV of het VAPH daarvoor een tegemoetkoming toekende:
  • een rolstoel
  • een elektronische scooter
  • een orthopedische driewielfiets
  • een duwwandelwagen voor kinderen van het type buggy groot formaat
  • een onderstel voor een zitschaal

Slaat uw aanvraag op de hernieuwing van een tweede, door het VAPH al eerder gesubsidieerde rolstoel, na het verstrijken van de hernieuwingstermijn, dan kunt u uw aanvraag rechtstreeks bij het VAPH indienen.

Wat betaalt het VAPH niet?

Het VAPH verleent geen tegemoetkoming voor de aankoop van:

 • een manuele kinderrolstoel van de subgroepen standaard of modulaire duwwandelwagen
 • een manuele standaardrolstoel voor kinderen van het type duwwandelwagen
 • een orthopedische driewielfiets
 • een elektronische scooter
 • een derde rolstoel

Wanneer koopt u het hulpmiddel aan?

Voor het VAPH mag de factuurdatum voor een rolstoel ten vroegste de eerste dag van de maand zijn waarin u uw aanvraag voor een tegemoetkoming bij uw ziekenfonds indiende.

De bedragen en de hernieuwingstermijnen

De bedragen van de tegemoetkomingen, de hernieuwingstermijnen en de cumulatieregeling bij het VAPH zijn over het algemeen dezelfde als bij het RIZIV. Uitzonderingen zijn hierna vermeld in de ‘Specifieke regelingen’.

Voor rolstoelen en aanpassingen aan rolstoelen die niet opgenomen zijn in de RIZIV-lijst, is het bedrag van de tegemoetkoming van het VAPH gelijk aan de tegemoetkoming (nomenclatuurwaarde) voor het best vergelijkbaar hulpmiddel in de RIZIV-lijst.

Specifieke regelingen

Tweede rolstoel

Wanneer krijgt u een tegemoetkoming van het VAPH ?

U kunt van het VAPH een tegemoetkoming krijgen voor een tweede rolstoel (zonder dat de hernieuwingstermijn van de eerste rolstoel verstreken is) in de volgende situaties:

 • U verblijft in een semi-residentiële of residentiële voorziening. Uw eerste rolstoel kan niet vervoerd worden en u hebt ook thuis een rolstoel nodig.
 • U moet thuis een verdieping kunnen overbruggen en u beschikt daarvoor enkel over een traplift of een rolstoelontoegankelijke lift.
 • U hebt al een tegemoetkoming verkregen voor de aankoop van een elektronische rolstoel of een elektronische scooter.

U moet bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw ziekenfonds verleende u geen tegemoetkoming voor een tweede rolstoel.
 • Uw aanvraag betreft een manuele rolstoel.
 • U bezorgt het VAPH een offerte of een factuur voor de rolstoel.
Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming voor een tweede rolstoel bedraagt maximaal 835,76 euro (btw inbegrepen). Is de prijs van de tweede rolstoel lager dan die maximale tegemoetkoming, dan vergoedt het VAPH enkel de factuurprijs.

Wat is de hernieuwingstermijn?

De hernieuwingstermijn voor een tweede rolstoel bedraagt voor personen vanaf 18 jaar anderhalve keer de RIZIV-hernieuwingstermijn.

Bedrag tegemoetkoming elektronische rolstoel

De maximale tegemoetkomingen van het VAPH voor een elektronische rolstoel zijn de volgende:

 • voor personen met een handicap aan de onderste ledematen die onmogelijk of heel moeilijk gebruik kunnen maken van hun bovenste ledematen of die uitgesproken houdingsafwijkingen vertonen: 14.339,89 euro (aanpassingen aan de rolstoel en btw inbegrepen)
 • voor de overige personen met een handicap aan de onderste ledematen: 8.604,39 euro (btw inbegrepen)

Bedraagt de prijs van uw elektronische rolstoel, met inbegrip van de aanpassingen, meer dan 14.339,89 euro (btw inbegrepen), dan kunt u voor de opleg een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen bij de bijzondere bijstandscommissie van het VAPH. In de aanvraag moet gemotiveerd worden waarom het gekozen model van de rolstoel en de aanpassingen met opleg nodig zijn.

Duwwandelwagen type buggy groot formaat

Het VAPH kan een tegemoetkoming verlenen voor de aankoop van een duwwandelwagen van het type buggy groot formaat voor kinderen van vijf jaar of ouder. Het moet gaan om een eenvoudige, grote, opvouwbare buggy die:

 • geen bijzondere ondersteuning biedt;
 • bedoeld is voor kinderen met een normale zitfunctie en
 • niet vermeld is in de lijst van de producten die door het RIZIV zijn aangenomen.

Uw kind moet aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • De psychomotorische ontwikkeling is vertraagd, waardoor het stappen nog onvoldoende verworven is. Zijn verplaatsingen binnenshuis zijn licht gestoord en zijn verplaatsingen buitenshuis over een lange afstand zijn onmogelijk zonder een duwwandelwagen.
 • Uw kind vertoont gedragsproblemen. Daardoor is het gebruik van een duwwandelwagen voor verplaatsingen buitenshuis noodzakelijk uit veiligheidsoverwegingen.

Op de offerte of factuur bij de aanvraag moeten merk, naam en producent van de duwwandelwagen vermeld staan.
De tegemoetkoming bedraagt 80% van de factuurprijs, met een maximum van 468,48 euro (btw inbegrepen).

Bedrag tegemoetkoming onderhoud, herstellingen en aanpassingen na aflevering

De tegemoetkoming van het VAPH voor onderhoud, herstellingen en aanpassingen na de aflevering van het mobiliteitshulpmiddel bedraagt maximaal 40 % van de RIZIV-tegemoetkoming voor de aankoop, en dat voor de totale gebruiksduur van het hulpmiddel in kwestie.

Voor een duwwandelwagen voor kinderen van het type buggy groot formaat bedraagt de tegemoetkoming maximaal 40 % van de tegemoetkoming van het VAPH voor de aankoop.

Als u uw mobiliteitshulpmiddel aankocht met een forfait van het RIZIV, dan bedraagt de tegemoetkoming 40 % van het RIZIV-forfait.

Regelgeving

Vanaf 1 januari 2019 wordt de bevoegdheid over de mobiliteitshulpmiddelen overgeheveld naar het agentschap Zorg en Gezondheid.

De huidige regelgeving vindt u in bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001.