Onderhouds- en herstellingskosten

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een hoog-laagbadzit om vlot in en uit het bad te komen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning of auto, aanpassingen om de computer te kunnen gebruiken ... Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Onderhouds- en herstellingskosten

Voor sommige hulpmiddelen voorziet het VAPH een tegemoetkoming in de onderhouds- en herstellingskosten.

Onderhoudskosten

Voor een aantal hulpmiddelen is in de refertelijst een tegemoetkoming voorzien voor onderhoudskosten. Het VAPH betaalt enkel effectief geleverde onderhoudsprestaties terug.

Herstellingskosten

Is uw hulpmiddel nog geen twee jaar oud en staat het dus nog onder garantie, dan komt het VAPH niet tussen voor herstellingskosten. Is uw hulpmiddel ouder dan twee jaar, dan is de regeling voor de herstellingskosten de volgende:

  • Voor een beperkt aantal hulpmiddelen is in de refertelijst een tegemoetkoming voorzien voor herstellingskosten. 
  • Is dat bedrag opgebruikt, dan kunt u voor bijkomende herstellingskosten een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het VAPH als de kosten van de herstelling opwegen tegen de aankoop van een nieuw hulpmiddel.
  • Herstellingskosten die niet in de refertelijst zijn opgenomen, kunnen bij het VAPH ingediend worden. Voorwaarde is dan wel dat die kosten minstens 300 euro bedragen.

Rolstoelen, duwwandelwagens en orthopedische driewielfietsen

Aanvraag tegemoetkoming

Is de tegemoetkoming voor de aankoop van het hulpmiddel afkomstig van het RIZIV, dan stuurt uw mutualiteit automatisch uw dossier door naar het VAPH voor de onderhouds- en herstellingskosten als dat aangevinkt is in het aanvraagformulier. Als u al erkend bent door het VAPH, gebeurt de toekenning van die kosten automatisch.  Als u nog niet erkend bent door het VAPH, moet u een aanvraag voor tegemoetkoming indienen.

Maximumbedrag

De tegemoetkoming van het VAPH voor onderhoud en herstelling van rolstoelen, duwwandelwagens en orthopedische driewielfietsen bedraagt maximaal 40 % van de nomenclatuurwaarde. De nomenclatuurwaarde is het bedrag van de tegemoetkoming van het RIZIV bij de aankoop.

Is het bedrag van die 40 % opgebruikt, dan kunt u alsnog een aanvraag tot supplementaire tegemoetkoming indienen bij de bijzondere bijstandscommissie van het VAPH.

Terugbetaling

U moet voor de terugbetaling van onderhouds- en herstellingskosten voor hulpmiddelen op het volgende letten:

  • Onderhoudskosten en herstellingskosten moeten afzonderlijk bij het VAPH ingediend worden of, eventueel, afzonderlijk op de factuur vermeld worden.
  • Het VAPH betaalt geen globale onderhouds- of herstellingscontracten terug, enkel effectief geleverde prestaties. U moet dus bij elke onderhoudsbeurt of herstelling een werkbon of factuur van de technieker/hersteller bij het VAPH indienen.

De werkbon of factuur moet de volgende gegevens bevatten:

  • een beschrijving van het onderhoud of een beschrijving van het defect en de herstelling
  • de prijs van eventuele wisselstukken
  • het aantal werkuren en de prijs
  • de verplaatsingskosten

Hoe aanvragen?

Onderhouds- en herstellingskosten in refertelijst

Voor de hulpmiddelen waarvoor in de refertelijst een tegemoetkoming is voorzien voor onderhouds- en herstellingskosten, dient u een aanvraag in via de gebruikelijke procedure. U kunt daarvoor terecht bij een multidisciplinair team.

Herstellingskosten hoger dan refertebedrag

Voor herstellingskosten die het voorziene refertebedrag overstijgen, moet u een aanvraag tot tegemoetkoming indienen. U doet dat via uw multidisciplinair team (MDT), aan de hand van een offerte of een factuur. Uw multidisciplinair team moet de aanvraag motiveren. Let wel, het VAPH kan enkel kosten ten laste nemen die ten vroegste dateren van de eerste dag van de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum.