Refertelijst, lijst van hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een hoog-laagbadzit om vlot in en uit het bad te komen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning of auto, aanpassingen om de computer te kunnen gebruiken ... Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Refertelijst, lijst van hulpmiddelen en aanpassingen

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen.

Structuur

De structuur van de refertelijst is gebaseerd op de combinatie van het interventieniveau van het hulpmiddel of de aanpassing (aanvulling of vervanging) en de functiebeperking (de fysieke situering van de handicap). Een paar voorbeelden van combinaties: 'aanvulling onderste ledematen' of 'vervanging gehoor'. Per combinatie biedt de refertelijst een overzicht van de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u een tegemoetkoming kunt krijgen.

Voor elk hulpmiddel of aanpassing staat telkens aangegeven hoe groot het maximumbedrag van de tegemoetkoming is. Dat maximumbedrag heet het refertebedrag.

Voor hulpmiddelen die meerkosten inhouden in verhouding tot het vergelijkbare standaardproduct worden de 'basiskosten' in mindering gebracht van het factuurbedrag. De basiskosten zijn de kosten van het standaardproduct dat een persoon zonder handicap in dezelfde omstandigheden kan gebruiken.

De refertetermijn geeft, in jaren, de gemiddelde levensduur aan van het hulpmiddel in kwestie.

Hulpmiddelen of aanpassingen aangeduid met een sterretje (*) komen in aanmerking voor de vereenvoudigde aanvraagprocedure. Meer informatie daarover leest u op de pagina Hoe een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen aanvragen?

Een referterubriek wordt omschreven via een hulpmiddelenfiche. Hulpmiddelenfiches bevatten informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel en richtlijnen die helpen om een vraag voor terugbetaling efficiënt af te handelen. In de hulpmiddelenfiches wordt aangegeven voor welke specifieke doelgroepen en gebruikssituaties de hulpmiddelen bedoeld zijn en welke soorten producten volgens het VAPH tot de referterubriek behoren.

Versie

Welke versie van de refertelijst voor uw aanvraag van toepassing is, hangt samen met de datum waarop uw aanvraag bij het VAPH wordt ingediend. Als u bijvoorbeeld een aanvraag indiende op 30 september 2015, dan is daarvoor de lijst vanaf 1 oktober 2014 van toepassing. U vindt de aanvraagdatum terug in de correspondentie van het VAPH over uw aanvraag. Onderaan deze pagina vindt u een link naar de vorige versies van de refertelijst.

Huidige en vorige excelversies van de refertelijst

Lees ook