Hebt u dringend ondersteuning van een multifunctioneel centrum nodig?

Multifunctioneel centrum

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig.

Hebt u dringend ondersteuning van een multifunctioneel centrum nodig?

In dringende situaties neemt u contact op met uw contactpersoon-aanmelder die samen met u een A-document opstelt. Uw contactpersoon-aanmelder kan dan aan het indicatiestellingsteam van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid vragen voor een versnelde behandeling van uw aanvraag. Meer informatie vindt u op de website van het agentschap Jongerenwelzijn.

U kunt ook gebruikmaken van crisisjeugdhulp. Neem daarvoor contact op met uw contactpersoon-aanmelder of een andere hulpverlener (bijvoorbeeld uw huisarts).