Hoe start de ondersteuning door een multifunctioneel centrum?

Multifunctioneel centrum

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig.

Hoe start de ondersteuning door een multifunctioneel centrum?

Het begin van de begeleiding of de opvang bij een zorgaanbieder verloopt niet overal op een identieke manier. Er bestaan hieromtrent wel een aantal regels en afspraken, bijvoorbeeld rond de informatieplicht van de zorgaanbieders en rond de inspraak en de privacy van de gebruikers.

Bij de start van de ondersteuning ondertekenen u en de zorgaanbieder een overeenkomst die bestaat uit een individuele dienstverleningsovereenkomst (inclusief handelingsplan) en collectieve rechten en plichten. In de individuele dienstverleningsovereenkomst komt u met de zorgaanbieder overeen welke ondersteuning aan u of uw kind zal worden aangeboden, op welke manier dat zal gebeuren en welke vergoeding daar tegenover staat.

In de collectieve rechten en plichten worden de wederzijdse rechten en plichten van de gebruikers en de zorgaanbieder omschreven. U vindt daarin onder meer een beschrijving van de dienstverlening, de voorwaarden voor de opvang en de omstandigheden van een eventueel ontslag. U krijgt daarin ook informatie over uw inspraakmogelijkheden, bijvoorbeeld over het collectief overleg en over de manier waarop u bemerkingen, suggesties of klachten kunt formuleren. 

Meer informatie vindt u in het webluik 'Rechten en plichten'.