Infosessies persoonsvolgende financiering

Overstap naar persoonsvolgende financiering

In 2017 werd de persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen volledig uitgerold. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien.

Infosessies persoonsvolgende financiering

Het VAPH, de Federatie voor Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met een handicap (FOVIG), de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) en de Vereniging Personen met een Handicap (VFG) organiseerden in februari en maart 2016 provinciale infodagen over persoonsvolgende financiering.

De infodagen richtten zich tot meerderjarige personen met een handicap en hun begeleiders.

De infosessie in het ICC te Gent, op donderdag 3 maart, werd gefilmd.

Hieronder vindt u per infosessie de presentatie die er gegeven werd en de opname(s) van de infosessie.

De informatie in de presentaties en in de filmopnames geeft de situatie weer zoals ze toen gekend was.

Deel 1: persoonsvolgende financiering: een algemene toelichting

De Vereniging voor Personen met een Handicap (VFG) gaf een algemene toelichting over persoonsvolgende financiering. 

Presentatie infosessie

Tijdens de infosessies aan gebruikers gaf de Vereniging voor Personen met een Handicap (VFG) een algemene toelichting over persoonsvolgende financiering.

Filmopname presentatie

Deel 2: Ik krijg nu reeds VAPH-ondersteuning. Hoe ziet de overgang naar de persoonsvolgende financiering eruit?

De Federatie voor Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met een handicap (FOVIG) gaf een toelichting over de overgang naar persoonsvolgende financiering voor personen die nu al ondersteuning van het VAPH krijgen. 

Presentatie infosessie

Tijdens de infosessies aan gebruikers gaf de Federatie voor Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met een handicap (FOVIG) een toelichting over de overgang naar PVF voor personen die nu al ondersteuning van het VAPH krijgen. 

Filmopname presentatie

Filmopname vragenronde

Deel 3: Ik ben geregistreerd op de centrale registratie van zorgvragen. Wat zal er gebeuren in het kader van de persoonsvolgende financiering?

De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) gaf een toelichting over de overgang naar persoonsvolgende financiering voor personen die geregistreerd zijn op de centrale registratie van zorgvragen (CRZ).

Presentatie infosessie

TIjdens de infosessies aan gebruikers gaf de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) een toelichting over de overgang naar persoonsvolgende financiering voor personen die geregistreerd zijn op de centrale registratie van zorgvragen (CRZ).

Filmopname infosessie

In dit filmpje worden de vragen gesteld en beantwoord tijdens de presentatie. Daarom onze excuses voor de soms mindere geluidskwaliteit.

Deel 4: VAPH in het nieuwe zorglandschap

Het VAPH gaf een toelichting over de rol van het VAPH in persoonsvolgende financiering. 

Presentatie infosessie

Tijdens de infosessies aan gebruikers gaf het VAPH een toelichting over de rol van het VAPH in persoonsvolgende financiering.

Filmopname presentatie

Filmopname vragenronde