Wat kunt u doen met een persoonlijke-assistentiebudget?

Persoonlijke-assistentiebudget

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Met het persoonlijke-assistentiebudget werft u assistenten aan. U wordt dus werkgever.

Wat kunt u doen met een persoonlijke-assistentiebudget?

Met een persoonlijke-assistentiebudget werft u assistenten aan om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. De persoonlijke assistenten kunnen helpen bij:

  • lichamelijke taken (bijvoorbeeld wassen, aankleden, eten)
  • verplaatsingen (bijvoorbeeld naar school gaan)
  • dagactiviteiten (bijvoorbeeld uitstappen)
  • agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van u of van uw kind (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning ...)

Lees ook

Het VAPH biedt verschillende tegemoetkomingen en budgetten aan personen met een handicap. Sommige daarvan mogen onderling gecombineerd worden, andere niet. Sommige mogen gecombineerd worden met tegemoetkomingen van andere overheidsdiensten, andere niet. Een overzicht.

Als een (verkeers)ongeval, een arbeidsongeval, een beroepsziekte of een medische fout de oorzaak is van uw handicap, dan spreekt u in eerste instantie een verzekeringsmaatschappij of een gespecialiseerd fonds aan om uw schade te vergoeden. De verzekeringsmaatschappij of het fonds in kwestie onderzoekt of u recht hebt op een schadevergoeding.

Publicaties

In de brochure ‘Ondersteuning op maat voor minderjarigen’ leest u meer over de verschillende ondersteuningsvormen. U leest er welke mogelijkheden een multifunctioneel centrum biedt op vlak van begeleiding, dagopvang en verblijf.