Hoeveel bedraagt het persoonsvolgend budget?

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

Hoeveel bedraagt het persoonsvolgend budget?

Het persoonsvolgend budget bestaat uit 12 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in euro’s (variërend van 10.000 tot 85.000 euro) of personeelspunten. Hoe hoog iemand zijn budget is, is afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning en van de vraag die hij stelde aan het VAPH.

Budgetcategorieën van het persoonsvolgend budget
Budgetcategorie Zorggebonden punten (max.) Euro (max.)
I 12,2345 10.000
II 17,1283 14.000
III 24,4690 20.000
IV 33,6449 27.500
V 42,8208 35.000
VI 50,1615 41.000
VII 53,2201 43.500
VIII 55,0553 45.000
IX 59,9491 49.000
X 70,9602 58.000
XI 88,0885 72.000
XII 103,9933 85.000