Hoeveel bedraagt het persoonsvolgend budget?

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

Hoeveel bedraagt het persoonsvolgend budget?

Het persoonsvolgend budget bestaat uit 12 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. In onderstaande tabel vindt u ter informatie per budgetcategorie ook een waarde in euro terug, geldig in 2018. Hoe hoog iemand zijn budget is, is afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning en van de vraag die hij stelde aan het VAPH.

Budgetcategorieën van het persoonsvolgend budget
Budgetcategorie Zorggebonden punten (max.) Euro (max.)
I 12,2345 10.274
II 17,1283 14.383
III 24,4690 20.548
IV 33,6449 28.253
V 42,8208 35.959
VI 50,1615 42.123
VII 53,2201 44.692
VIII 55,0553 46.233
IX 59,9491 50.342
X 70,9602 59.589
XI 88,0885 73.972
XII 103,9933 87.328