Hebt u nood aan onmiddellijke ondersteuning?

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

Hebt u nood aan onmiddellijke ondersteuning?

In bepaalde situaties is er nood aan onmiddellijke ondersteuning. In zo’n situaties is het maatschappelijk verantwoord om onmiddellijk een budget ter beschikking te stellen:

  • noodsituatie (bv. plots wegvallen van uw netwerk)
  • spoedprocedure (bij een snel degeneratieve aandoening)
  • maatschappelijke noodzaak (bv. wanneer sprake is van misbruik of ernstige verwaarlozing)
  • uitzonderingsprocedure 7/7 (bv. van vijf naar zeven dagen ondersteuning)

In het geval van noodsituatie en spoedprocedure zijn er al budgetten beschikbaar sinds 1 april 2016.

Personen met een toekenning maatschappelijke noodzaak krijgen automatisch een persoonsvolgend budget sinds januari 2017.

De uitzonderingsprocedure 7/7 is principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering om in te gaan op 1 januari 2018.

Noodsituatie (bijvoorbeeld plots wegvallen van uw netwerk)

Als u zich in een noodsituatie bevindt, dan vraagt u aan het VAPH om uw situatie als noodsituatie te erkennen. Het VAPH kan u dan onmiddellijk een budget toekennen.
Procedure noodsituatie

Spoedprocedure (bij een snel degeneratieve aandoening)

Als u lijdt aan een snel degeneratieve aandoening, dan kunt u een persoonsvolgend budget aanvragen via de spoedprocedure. Het VAPH kan u dan onmiddellijk een budget toekennen.
Spoedprocedure

Maatschappelijke noodzaak (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing)

Als u zich in een situatie van maatschappelijke noodzaak bevindt, dan kunt u vragen om die maatschappelijke noodzaak te laten vaststellen binnen uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget. Het VAPH kan u dan onmiddellijk een budget toekennen.
Procedure maatschappelijke noodzaak

Uitzonderingsprocedure 7/7 (bv. van vijf naar zeven dagen ondersteuning)

Als u al gebruik maakt van ondersteuning van een vergunde zorgaanbieder en met onmiddellijke ingang nood hebt aan onafgebroken verblijf, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een persoonsvolgend budget aanvragen volgens de uitzonderingsprocedure 7/7.
Uitzonderingsprocedure 7/7

Lees ook