Hebt u nood aan onmiddellijke ondersteuning?

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw noden en vragen.

Hebt u nood aan onmiddellijke ondersteuning?

In bepaalde situaties is er nood aan onmiddellijke ondersteuning. In zo’n situaties is het maatschappelijk verantwoord om onmiddellijk een budget ter beschikking te stellen:

  • noodsituatie (bv. plots wegvallen van uw netwerk)
  • spoedprocedure (bij een snel degeneratieve aandoening)
  • maatschappelijke noodzaak (bv. wanneer sprake is van misbruik of ernstige verwaarlozing)

In het geval van noodsituatie en spoedprocedure zijn er al budgetten beschikbaar sinds 1 april 2016.

Personen met een toekenning maatschappelijke noodzaak krijgen automatisch een persoonsvolgend budget sinds januari 2017.

Noodsituatie (bijvoorbeeld plots wegvallen van uw netwerk)

Als u zich in een noodsituatie bevindt, dan vraagt u aan het VAPH om uw situatie als noodsituatie te erkennen. Het VAPH kan u dan onmiddellijk een budget toekennen.
Procedure noodsituatie

Spoedprocedure (bij een snel degeneratieve aandoening)

Als u lijdt aan een snel degeneratieve aandoening, dan kunt u een persoonsvolgend budget aanvragen via de spoedprocedure. Het VAPH kan u dan onmiddellijk een budget toekennen.
Spoedprocedure

Maatschappelijke noodzaak (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing)

Als u zich in een situatie van maatschappelijke noodzaak bevindt, dan kunt u vragen om die maatschappelijke noodzaak te laten vaststellen binnen uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget. Het VAPH kan u dan onmiddellijk een budget toekennen.
Procedure maatschappelijke noodzaak

Lees ook