Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

In 2016 voerde het VAPH persoonsvolgende financiering in voor meerderjarige personen met een handicap. De volledige omschakeling van de meerderjarige gebruikers en de erkende diensten en voorzieningen die hen ondersteunen, werd gerealiseerd op 1 januari 2017.

Voor minderjarigen met een handicap die hun ondersteuning als meerderjarige willen verderzetten, voorziet de Vlaamse Regering extra middelen.

De Vlaamse Regering wil dat de zorg en ondersteuning van meerderjarigen die als minderjarige niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening gefinancierd door het VAPH kregen, verdergezet kan worden.

Voor minderjarige budgethouders van een persoonlijke-assistentiebudget bestaat die zorgcontinuïteit al en wordt die gegarandeerd bij de overstap naar een persoonsvolgend budget.

De automatische budgettoekenning voor jongeren die momenteel ondersteund worden in een multifunctioneel centrum (waaronder ook intensieve thuisbegeleiding valt), zal stapsgewijs ingevoerd worden vanaf 2017.

Vanaf 2017 zullen geleidelijk aan persoonsvolgende budgetten toegekend worden aan de jongvolwassenen die nog ondersteund worden binnen een multifunctioneel centrum en die al een vraag stelden naar volwassenenondersteuning.

Wie komt in aanmerking voor een persoonsvolgend budget?:

In 2017, 2018 en 2019 maakt de Vlaamse Regering telkens middelen vrij om de oudste jongvolwassenen de overstap van een multifunctioneel centrum naar een persoonsvolgend budget te laten maken:

  • In 2017 wordt het budget ter beschikking gesteld aan de personen met een handicap die geboren zijn in het jaar 1994 of vroeger.
  • In 2018 wordt het budget ter beschikking gesteld aan de personen met een handicap die geboren zijn in het jaar 1996 of vroeger.
  • In 2019 wordt het budget ter beschikking gesteld aan de personen met een handicap die geboren zijn in het jaar 1998 of vroeger.

In 2020 is de zorgcontinuïteit voor alle jongeren die de overstap van minderjarigenzorg naar meerderjarigenzorg willen maken, gerealiseerd. Zodra de jongere 18 jaar wordt, kan hij ervoor kiezen de overstap van minderjarigenzorg naar een persoonsvolgend budget voor meerderjarigen te maken.

Het invoeren van ‘zorgcontinuïteit’ zorgt ervoor dat jongvolwassenen op het moment dat ze uitstromen uit de minderjarigenzorg, hun ondersteuning naadloos kunnen verder zetten met een persoonsvolgend budget.