Ik wacht nog op jeugdhulpverlening (een PAB of ondersteuning door een MFC)

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

Ik wacht nog op jeugdhulpverlening (een persoonlijke-assistentiebudget of ondersteuning door een multifunctioneel centrum)

Jongvolwassenen kunnen vanaf 17 jaar een aanvraag indienen voor een persoonsvolgend budget bij het VAPH. Ook jongvolwassenen die nog aan het wachten zijn op jeugdhulpverlening vanuit het VAPH, meer bepaald op een persoonlijke-assistentiebudget of ondersteuning door een multifunctioneel centrum, moeten de aanvraagprocedure voor het bekomen van een persoonsvolgend budget opstarten als ze daarvoor in aanmerking willen komen.

Op basis van de informatie in uw aanvraag beslist de regionale prioriteitencommissie (RPC) over de prioriteitengroep waarin u terechtkomt. De tijd die u al wachtte op jeugdhulpverlening, kan daarbij mee in rekening worden genomen:

  • Als u als minderjarige een persoonlijke-assistentiebudget had aangevraagd, dan wordt uw datum van aanvraag van het persoonlijke-assistentiebudget overgenomen. De oorspronkelijke aanvraagdatum van het persoonlijke-assistentiebudget geldt als datum voor chronologische ordening binnen de prioriteitengroep.
  • Als u als minderjarige ondersteuning door een multifunctioneel centrum of thuisbegeleiding had gevraagd, dan geldt de datum van uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget min drie jaar als datum voor chronologische ordening binnen de prioriteitengroep. Dat is enkel op voorwaarde dat u, voordat u een persoonsvolgend budget aanvroeg, drie jaar onafgebroken gewacht hebt op de gevraagde ondersteuning en geen andere niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning van het VAPH kreeg.