Waar vindt u beschikbare ondersteuning?

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

Waar vindt u beschikbare ondersteuning?

Bent u op zoek naar een zinvolle dagbesteding, woonondersteuning, individuele begeleiding …? Dan kunt u:

  • het beschikbare aanbod van vergunde zorgaanbieders in uw gemeente of regio zoeken via de wegwijzer VAPH-ondersteuning;
  • de adressenlijst van de door het VAPH vergunde zorgaanbieders raadplegen;
  • zich richten tot een bijstandsorganisatie. Een bijstandsorganisatie kan u helpen met ondersteuning zoeken, overeenkomsten afsluiten, uw administratie enzoverder.