Waar vindt u beschikbare ondersteuning?

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

Waar vindt u beschikbare ondersteuning?

Bent u op zoek naar een zinvolle dagbesteding, woonondersteuning, individuele begeleiding …? Dan kunt u:

 • het beschikbare aanbod van vergunde zorgaanbieders in uw gemeente of regio zoeken via de wegwijzer VAPH-ondersteuning;
 • de adressenlijst van de door het VAPH vergunde zorgaanbieders raadplegen;
 • zich richten tot een bijstandsorganisatie. Een bijstandsorganisatie kan u helpen met ondersteuning zoeken, overeenkomsten afsluiten, uw administratie enzoverder.

Intensieve bemiddeling

Soms heeft iemand meer intensieve begeleiding nodig om de gepaste ondersteuning te vinden. Bijvoorbeeld omdat zijn vraag toch niet zo eenvoudig is of omdat het moeilijk is om een aanbieder te vinden die passende ondersteuning kan bieden. In die situatie kunt u een aanvraag indienen bij het VAPH voor intensieve bemiddeling. Dat doet u samen met uw bijstandsorganisatie.

Er zijn twee vormen van intensieve bemiddeling:

 • Als uw vraag duidelijk is, dan organiseert het VAPH een collectief bemiddelingsoverleg. Op dat overleg zijn een aantal mogelijke aanbieders van ondersteuning uit uw regio aanwezig. U mag er ook zelf bij zijn. Aan alle mensen rond de tafel wordt uw vraag toegelicht. Samen bespreken we de mogelijkheden om u een ondersteuningsaanbod te bieden.
 • Is er eerst nood aan bijkomende diagnostiek, het uitklaren van de gepaste ondersteuningsvraag … dan zal een casemanager uw vraag opnemen. Een casemanager is een medewerker van de consulentenwerking. Elke provincie heeft zo’n consulentenwerking. Uw woonplaats bepaalt dus uw consulentenwerking. Samen met u zal de casemanager een traject doorlopen. Daarbij wordt uw ondersteuningsvraag uitgeklaard. Ook andere diensten kunnen erbij komen om de mogelijkheden voor uw ondersteuning te verkennen. Als het nodig is, kan samen met of na het werk van de casemanager nog een collectief bemiddelingsoverleg plaatsvinden.

Binnen het VAPH volgt een regionaal coördinator uw bemiddelingstraject op vanaf de goedkeuring van de aanvraag tot aan de geboden oplossing. Daarnaast is de regionaal coördinator ook de organisator van het collectief bemiddelingsoverleg.

Hoe intensieve bemiddeling aanvragen?

Wanneer?
 • Er moet binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag bij een van de vijf bijstandsorganisaties een traject van hoogdrempelige individuele bijstand geweest zijn.
 • En er is meer ondersteuning nodig in het vinden van een gepast antwoord op de gestelde ondersteuningsnood waarvoor een persoonsvolgend budget ter beschikking werd gesteld.
Door wie?
 • U moet als budgethouder, eventueel samen met uw wettelijk vertegenwoordiger, de aanvraag indienen.
 • Uw bijstandsorganisatie kan u daarin ondersteunen.
Hoe?
 • U stuurt een e-mail naar bemiddeling@vaph.be en ontvangt het aanvraagformulier.
 • U vult het aanvraagformulier in en stuurt dat naar het VAPH met de post. Het adres vindt u onderaan het aanvraagformulier.

De beslissing

 • Binnen de dertig dagen nadat uw aanvraag in het VAPH ontvangen werd, krijgt u een antwoord of uw aanvraag tot intensieve bemiddeling wordt opgenomen.
 • Als er een casemanager wordt aangeduid, zal die persoon met u contact opnemen om een traject op te starten. De casemanager zal daarvoor met u als budgethouder en/of uw wettelijk vertegenwoordiger een overeenkomst sluiten.
 • Als er een collectief bemiddelingsoverleg wordt georganiseerd, zal een regionaal coördinator vanuit het VAPH met u contact opnemen.

Betaling/kosten

 • De bijstandsorganisatie die deelneemt aan het collectief bemiddelingsoverleg, wordt betaald vanuit uw persoonsvolgend budget (PVB).
 • De casemanager wordt betaald vanuit uw persoonsvolgend budget (PVB). Als uw persoonsvolgend budget volledig ingezet is voor zorg en ondersteuning, zal de casemanager met u bekijken of zijn ondersteuning vanuit de VAPH-subsidie kan betaald worden.