Wat verandert er voor wie gebruik maakt van hulpmiddelen en aanpassingen?

Overstap naar persoonsvolgende financiering

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien.

Wat verandert er voor wie gebruik maakt van hulpmiddelen en aanpassingen?

Als u gebruik maakt van hulpmiddelen en aanpassingen, dan verandert er voor u niets. Het huidige systeem van tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen blijft bestaan.

Lees ook

Voor minderjarigen en meerderjarigen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor assistentiehonden, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp bij hogere studies kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.