Wat verandert er voor wie al een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget had?

Overstap naar persoonsvolgende financiering

In 2017 werd de persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen volledig uitgerold. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien.

Wat verandert er voor wie al een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget had?

U maakte enkel gebruik van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget

Uw huidig budget

Als u al gebruik maakte van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsgebonden budget (PGB), dan ontving u in januari 2017 een brief met daarin de hoogte van uw persoonsvolgend budget. De brief bevat ook informatie over de herberekening van het terugvorderbaar voorschot (voor de vroegere PAB-budgethouders), over wat u moet doen met uw overeenkomsten, hoe u uw kosten moet indienen ...

Uw budget tussen 2019 en 2022

Van 2019 tot en met 2022 worden stapsgewijs alle persoonsvolgende budgetten die ter beschikking werden gesteld in de overgang naar persoonsvolgende financiering, herzien. Dus ook de budgetten van wie eerder gebruik maakte van het persoonlijke-assistentiebudget of van het persoonsgebonden budget. Daartoe worden voor alle betrokken budgethouders het zorggebruik en de zorgzwaarte op een uniforme wijze bepaald. Zo zal vanaf 2023 elke budgethouder beschikken over een budget dat overeenstemt met zijn ondersteuningsnood en zorgzwaarte. Vanaf dan is er dus werkelijk sprake van gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen.

U krijgt ook ondersteuning van een VAPH-zorgaanbieder

Als u ook ondersteuning krijgt van een VAPH-zorgaanbieder (dienst of voorziening), dan is die ondersteuning, samen met uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsgebonden budget verrekend tot één budget.

Uw budget voor 2017

U ontving begin 2017 een brief van het VAPH waarin de hoogte van uw budget voor 2017 werd meegedeeld.

Uw budget werd berekend op basis van uw persoonlijke-assistentiebudget en op basis van de ondersteuning die u kreeg van uw vergunde zorgaanbieder op 31 maart 2016.

Uw budget voor 2018

In 2017 bezorgden de vergunde zorgaanbieders geactualiseerde gegevens aan het VAPH over hun cliënten en de ondersteuning die ze hen boden tussen 1 april en 31 december 2016. Op basis van die geactualiseerde gegevens heeft het VAPH in de loop van 2017 de budgetten van alle cliënten van vergunde zorgaanbieders opnieuw berekend. Tegelijkertijd werden een aantal technische fouten rechtgezet.

Aan de berekening op basis van uw persoonlijke-assistentiebudget werd niets gewijzigd.

Het gevolg kan zijn dat u vanaf januari 2018:

  • een hoger persoonsvolgend budget krijgt;
  • een lager persoonsvolgend budget krijgt.

De vergunde zorgaanbieders garanderen dat ze u dezelfde ondersteuning zullen bieden, als u sinds 31 december 2016 uw ondersteuning niet veranderd hebt. Ook als uw persoonsvolgend budget gestegen of gedaald is ten opzichte van uw budget voor 2017.

In december 2017 krijgt u een gepersonaliseerde brief van het VAPH waarin staat wat de herberekening voor u betekent.

In de loop van de volgende maanden zullen de vergunde zorgaanbieders u contacteren om een nieuwe overeenkomst op te stellen volgens de regels en termen van persoonsvolgende financiering en op basis van het aangepaste bedrag. De nieuwe overeenkomsten moeten ten laatste op 31 maart 2018 opgemaakt zijn. In die overeenkomsten wordt afgesproken hoeveel budget u inzet bij de vergunde zorgaanbieder, welke ondersteuning u krijgt, wat de opzegtermijnen zijn …

Uw budget tussen 2018 en 2022

Tussen 2018 en 2022 komen er nog bijsturingen. Op dit ogenblik krijgen mensen met een gelijkaardige ondersteuning en zorgzwaarte, maar die ondersteuning krijgen van een verschillende voorziening, soms een ander budget. Dat komt omdat er historisch gegroeide verschillen zijn tussen de verschillende zorgaanbieders. Ook dat gaan we stapsgewijs nog corrigeren.

De eerste correctieronde is voorzien in de loop van 2018. Dan zullen de persoonsvolgende budgetten verhoogd worden van cliënten uit die voorzieningen waar de historische verschillen het grootst zijn. Die budgetverhoging zal ingaan op 1 juli 2018.

De tweede correctieronde loopt van 2019 tot en met 2022. Dan worden stapsgewijs alle persoonsvolgende budgetten die ter beschikking werden gesteld in de transitie, herzien. Dus ook de budgetten van wie eerder gebruik maakte van het persoonlijke-assistentiebudget of van het persoonsgebonden budget. Daartoe worden voor alle betrokken budgethouders het zorggebruik en de zorgzwaarte op een uniforme wijze bepaald. Zo zal vanaf 2023 elke budgethouder beschikken over een budget dat overeenstemt met zijn ondersteuningsnood en zorgzwaarte. Vanaf dan is er dus werkelijk sprake van gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen.

De budgetten kunnen de volgende jaren dus nog stijgen of dalen. De vergunde zorgaanbieders hebben zich echter geëngageerd om dezelfde ondersteuning te blijven bieden als in 2016, op voorwaarde dat de budgethouder zijn ondersteuning in de tussentijd niet wijzigt.

Hebt u vragen?

Als u vragen hebt, kunt u terecht bij een bijstandsorganisatie. U kunt ook de veelgestelde vragen en antwoorden lezen. Als u het antwoord op uw vraag niet vindt, kunt u uw vraag ook stellen aan het VAPH.

Publicaties

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget, welke zorg en ondersteuning ermee ingekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.