Onderwijs

Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Als u als persoon met een handicap een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) of een persoonsvolgend budget hebt, dan kunt u dat budget gebruiken om ondersteuning op allerhande levensdomeinen zoals mobiliteit, onderwijs en werken te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke maatregelen en tegemoetkomingen, zowel van het VAPH als van andere instanties.

Onderwijs

De meeste kinderen en jongeren met een handicap gaan naar school. De Vlaamse overheid tracht, waar nodig, extra ondersteuning aan te bieden. Zo biedt het 'M-decreet' maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u onder meer informatie over:

  • leerplicht
  • gewoon onderwijs (inclusief onderwijs)
  • buitengewoon onderwijs
  • geïntegreerd onderwijs
  • hoger onderwijs
  • hulpmiddelen bij het studeren
  • tolken voor doven en slechthorenden
  • ...