Werken

Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Als u als persoon met een handicap een basisondersteuningsbudget of een persoonsvolgend budget hebt, dan kunt u dat budget gebruiken om ondersteuning op allerhande levensdomeinen zoals mobiliteit, onderwijs en werken te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke maatregelen en tegemoetkomingen, zowel van het VAPH als van andere instanties.

Werken

Personen met een arbeidsbeperking kunnen beroep doen op een aantal tewerkstellingsondersteunende maatregelen of een gespecialiseerde begeleiding. 

Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden voor werkzoekenden, werknemers, zelfstandigen en jobstudenten gaat u naar de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Als u bij de Vlaamse overheid werkt, vindt u meer informatie via Dienst Diversiteitsbeleid.