Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-aanbieders)

Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp zijn zorgaanbieders bij wie u terecht kunt voor beperkte handicapspecifieke hulp.

Het VAPH erkent en subsidieert de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp.

De lijst met de contactgegevens van de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkt tot de aanbieders die effectief erkend werden door het VAPH voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Zij kunnen middelen doorgeven aan andere diensten die geen RTH-middelen via het VAPH ontvangen. Informeer u dus zeker bij een van de erkende aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp in uw buurt om na te gaan of er in uw regio vergunde zorgaanbieders zijn die kunnen ingaan op uw ondersteuningsvraag.

In de wegwijzer VAPH-ondersteuning kunt u zoeken naar RTH-aanbieders in uw buurt.

Lees ook